Archiwum kategorii: Informacja o terminie składania wniosków 500+ na okres 2017/2018

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu poszukuje kandydata na staż

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu poszukuje kandydata na staż.

Wymagania niezbędne:
– wykształcenie średnie lub wyższe,
– znajomość obsługi komputera w zakresie programów biurowych (pakiet Microsoft Office),
– umiejętność pracy w zespole,
– komunikatywność,
– dyspozycyjność.

CV z informacjami o wykształceniu wraz z uzasadnieniem chęci odbycia stażu należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Strumieniu, ul. 1 Maja 18.

Termin składania podań: do 30 kwietnia 2018 r.

Kandydaci spełniający niezbędne wymagania formalne zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowę.

Informacja o terminie składania wniosków 500+ na okres 2017/2018

Informacja o terminie składania wniosków 500+ na okres 2017/2018

Przypominamy, że wnioski 500+ składane w pierwszym okresie obowiązywania ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, tj. 2016/2017 realizowane będą do 30 września 2017r. Oznacza to, że aby pobierać świadczenie wychowawcze
od 1 października 2017 r. należy ponownie złożyć wniosek.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na okres 2017/2018 przyjmowane będą od 1 sierpnia 2017 r.

Czytaj dalej Informacja o terminie składania wniosków 500+ na okres 2017/2018

Informacja o terminie składania wniosków 500+ na okres 2017/2018

Przypominamy, że wnioski 500+ składane w pierwszym okresie obowiązywania ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, tj. 2016/2017 realizowane będą do 30 września 2017r. Oznacza to, że aby pobierać świadczenie wychowawcze
od 1 października 2017 r. należy ponownie złożyć wniosek.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na okres 2017/2018 przyjmowane będą od 1 sierpnia 2017 r.

W miesiącu sierpniu w godzinach:

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek 700 – 1500
Środa  700 – 1800
Piątek 700 – 1400

Miejsca w których można składać wnioski:

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu ul. 1 Maja 18
 • NZOZ „PROMED” w Pruchnej ul. Główna 78
 • Sołtysówka w Drogomyślu ul. Pocztowa 3

Zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 sierpnia 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik 2017 r. następuje do dnia 31 października 2017 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 października 2017 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik 2017 r. następuje do dnia 30 listopada 2017r.

Informujemy, że w przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 brane będą pod uwagę dochody za 2016 r.   z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.

Szczegółowe informacje na temat świadczenia wychowawczego (500+) można uzyskać pod nr telefonu: 338570103; 338571460 338571461; 338571462.

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu informuje o zamiarze zatrudnienia pracownika na stanowisko Księgowy

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu informuje o zamiarze zatrudnienia pracownika na stanowisko: Księgowy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Strumieniu w wymiarze 1 etatu na podstawie umowy o pracę w na czas określony w celu zastępstwa za nieobecnego pracownika.

Czytaj dalej Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu informuje o zamiarze zatrudnienia pracownika na stanowisko Księgowy

Trzecie ogłoszenie naboru na stanowisko do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Trzecie ogłoszenie naboru na stanowisko do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób  z zaburzeniami psychicznymi

Zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia  22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. Nr 189 poz.1598 z późn. zm.) Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu poszukuje osoby do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Strumień.

Charakter umowy: umowa zlecenie – 4 godziny miesięcznie.

Okres obowiązywania umowy: od 14 listopada 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Czytaj dalej Trzecie ogłoszenie naboru na stanowisko do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Zaproszenie do złożenia oferty w sprawie realizacji zadania: Kurs Prawo Jazdy kat. C

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu zaprasza do złożenia propozycji cenowej na realizację zadania

– Kurs Prawo Jazdy kat. C –

w ramach projektu pn. „Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego –  Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

zapytanie-prawo-jazdy-kat-c

Diagnoza potrzeb w Gminie Strumień. Utworzenie Centrum Integracji Społecznej.

Gmina Strumień planuje przystąpić do realizacji projektu partnerskiego, którego celem będzie utworzenie Centrum Integracji Społecznej w Gminie Strumień. Projekt ma obejmować kompleksowe działania na rzecz integracji osób, rodzin, grup wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W związku z powyższym, zapraszamy do kontaktu wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie.

W ramach działania planuje się zorganizowanie wsparcia m.in. w formie:

 • Kursów i szkoleń zawodowych,
 • Staży,
 • Poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy,
 • Specjalistycznego poradnictwa o charakterze prawnym, rodzinnym i psychologicznym;
 • Rozwoju umiejętności i kompetencji miękkich,
 • Usług wspierających osoby z niepełnosprawnością, w tym koszty zatrudnienia tłumacza osoby głuchoniemej, przewodnika osoby niewidomej, asystenta osoby niepełnosprawnej;
 • Organizowanie i finansowanie treningów kompetencji i umiejętności społecznych,
 • Skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych, związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym oraz kosztów z nimi związanych,
 • Certyfikowanych kursów i szkoleń w formie uzupełniającej edukację

Dodatkowo w ramach Centrum Integracji Społecznej planuje się utworzenie warsztatów w formie np.: remontowo – gospodarczego, utrzymania porządku i terenów zielonych, opiekuńczo – pielęgnacyjnego(dla osób z wykształceniem min. średnim), gastronomiczno – cateringowego, pralni ekologicznej, utrzymania terenów zielonych oraz czystości i porządku na obiektach mieszkalnych, usług krawieckich.

Uczestnicy działań prowadzonych w ramach Centrum Integracji Społecznej będą otrzymywać świadczenie integracyjne w wysokości zasiłku dla bezrobotnych.

Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Strumieniu! Zgłaszanie potrzeb w zakresie aktywizacji społeczno – zawodowej możliwe jest bezpośrednio w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Strumieniu, a także mailowo oraz telefonicznie.

Miejski Ośrodek Pomocy w Strumieniu Ul. 1 Maja 18, 43-246 Strumień

Godziny otwarcia Ośrodka: poniedziałek – czwartek 7.00 – 15.00, środa 7.00 – 16.00, piątek 7.00 – 14.00

Mail: mops@um.strumien.pl

Telefon: 33 85714614 , 33 8571462

 

Spotkanie organizacyjne w ramach kursu “Prawo jazdy kat. B.”

„Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno- zawodowej w obszarze pomocy społecznej” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1, Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,

odbędzie się w następujących terminach:

02.07.2016 r. od 15.00-20.00

09.07.2016 r. od 15.00-20.00

Spotkania odbywać się będą w Klubie Integracji Społecznej w Strumieniu, ul. Londzina 58.

Kurs Prawo Jazdy Kat „B”

Spotkanie organizacyjne kursu Prawo Jazdy Kat. B w ramach realizowanego projektu „Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, odbędzie się w Klubie Integracji Społecznej w Strumieniu, ul. Londzina 58 w dniu 30.06.2016 r. (czwartek) w godz. od 18.00 – 20.00. Spotkanie poprowadzi Pan Jarosław Grzegorzek z Ośrodka Szkolenia Kierowców w Skoczowie.