Wszystkie wpisy, których autorem jest Paweł

PFRON – Nabór wniosków do programu „Mieszkanie dla absolwenta” i „Dostępne mieszkanie”

SAMODZIELNOŚĆ – AKTYWNOŚĆ – MOBILNOŚĆ

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje programy mieszkaniowe z pakietu „Samodzielność– Aktywność – Mobilność!” (S-A-M). Są to programy „Mieszkanie dla absolwenta” oraz „Dostępne mieszkanie”.

Te inicjatywy służą rozwiązaniu jednego z najbardziej istotnych problemów, czyli braku mieszkania, w szczególności spełniającego indywidualne kryterium dostępności.
Poczucie komfortu, chęć stworzenia własnego miejsca, w którym czujemy się wygodnie i bezpiecznie, są ważne dla każdego, a zwłaszcza dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Czytaj dalej PFRON – Nabór wniosków do programu „Mieszkanie dla absolwenta” i „Dostępne mieszkanie”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu zaprasza osoby zainteresowane do składania ofert celem świadczenia usług asystencji osobistej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu ogłasza zapytanie ofertowe na świadczenie usług asystencji osobistej w ramach programu  „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego”.

https://mops-strumien.biuletyn.net/?bip=2&cid=50&id=27

Trwa nabór Wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty PLUS – I edycja

Uprzejmie informuję, iż od 13 listopada 2023 roku, trwa nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach nowego projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty PLUS – I edycja”, realizowanego przez Województwo Śląskie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 – 2027.

Celem projektu jest podwyższenie potencjału edukacyjnego uzdolnionych uczniów/uczennic szkół ponadpodstawowych tj. liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych I stopnia oraz szkół artystycznych, pobierających naukę na terenie województwa śląskiego oraz znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów/uczennic z niepełnosprawnościami, poprzez wsparcie stypendialne.

Czytaj dalej Trwa nabór Wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty PLUS – I edycja

Informacja Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruch Drogowego na temat bezpieczeństwa osób 60+

Nasza ogólnopolska akcja informacyjno-edukacyjna “Senior na drodze do… bezpieczeństwa!” skierowana jest do wszystkich osób powyżej 60 roku życia, z szczególnym uwzględnieniem rowerzystów, kierowców i pieszych.

Celem tej inicjatywy jest zwiększenie świadomości seniorów o potencjalnych zagrożeniach na drodze, a tym samym zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych i rannych na drogach. Akcja polega na edukacji dotyczącej przepisów ruchu drogowego, bezpiecznego poruszania się po drogach, a także uświadamianiu, jak zmiany fizjologiczne związane z wiekiem mogą wpływać na bezpieczeństwo na drodze.

W ramach akcji przewidujemy również poruszanie tematów takich jak prawidłowe stosowanie elementów odblaskowych czy wpływ efektów ubocznych przyjmowania leków na zdolność kierowania pojazdami.

Więcej szczegółów na stronie internetowej: https://seniornadrodze.pl/

KRBRD – folder

KRBRD – plakat

Wydawanie żywność w ramach programu pomoc Unii Europejskiej dla najuboższej ludności

Zarząd Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Strumieniu informuje, że będzie wydawana żywność w ramach programu pomoc Unii Europejskiej dla najuboższej ludności w dniu 5 września 2023 r. tj. wtorek od godz. 9:00 – 16:00 w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strumieniu.

Czytaj dalej Wydawanie żywność w ramach programu pomoc Unii Europejskiej dla najuboższej ludności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu zaprasza osoby zainteresowane do składania ofert celem świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób zaburzonych psychicznie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu zaprasza osoby zainteresowane do składania ofert celem świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób zaburzonych psychicznie na stanowiskach terapeuty zajęciowego, psychologa oraz pielęgniarki. Osoby zainteresowane zobowiązane są posiadać kwalifikacje zawodowe oraz wymagane doświadczenia zgodnie z § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 16.02.2023 (Dz.U.2023 poz.395) w/s specjalistycznych usług opiekuńczych. Czytaj dalej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu zaprasza osoby zainteresowane do składania ofert celem świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób zaburzonych psychicznie

Wydawanie żywność w ramach programu pomoc Unii Europejskiej dla najuboższej ludności

Zarząd Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Strumieniu informuje, że będzie wydawana żywność w ramach programu pomoc Unii Europejskiej dla najuboższej ludności w dniu 25 lipca 2023 r. tj. wtorek od godz. 9:00 – 16:00 w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strumieniu.

Czytaj dalej Wydawanie żywność w ramach programu pomoc Unii Europejskiej dla najuboższej ludności

Wydawanie żywność w ramach programu pomoc Unii Europejskiej dla najuboższej ludności

Zarząd Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Strumieniu informuje, że będzie wydawana żywność w ramach programu pomoc Unii Europejskiej dla najuboższej ludności w dniu 6 czerwiec 2023 r. tj. wtorek od godz. 9:00 – 15:30 w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strumieniu.

Czytaj dalej Wydawanie żywność w ramach programu pomoc Unii Europejskiej dla najuboższej ludności

Informacja na temat zmiany dyżuru Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. narkomanii i innych uzależnień

Informujemy, że dyżur Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. narkomanii i innych uzależnień w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Strumieniu przy ul. 1 Maja 18, zaplanowany na drugi czwartek miesiąca czerwca 2023 r. zostaje przeniesiony na dzień 5 czerwca 2023 r. w godz. 15:00 do 17:00.

Dyżur ustalony na czwarty czwartek miesiąca tj. 22 czerwca 2023 r. w godz. od 15:30 do 17:30 pozostaje bez mian.

Sprawozdanie z realizacji programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu informuje, iż złożył zestawienie oraz sprawozdanie z realizacji programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022.

Zrealizowano 2127 godzin usług dla 9 osób niepełnosprawnych, w tym 3 dzieci do 16 roku życia.

Czytaj dalej Sprawozdanie z realizacji programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022