Wszystkie wpisy, których autorem jest Paweł

Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie oraz mediacje na terenie Powiatu Cieszyńskiego

Na terenie Powiatu działają przez cały 2022 rok punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego, z których część prowadzi nasze Stowarzyszenie Sursum Corda („w górę serca”). Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, finansowane z budżetu państwa, ze środków przekazanych przez Starostwo Powiatowe, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Czytaj dalej Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie oraz mediacje na terenie Powiatu Cieszyńskiego

Projekt Wystarczy Chcieć – zwiększenie uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym

Zadanie będzie polegało na zaangażowaniu osób starszych w kontakty społeczne poprzez  wzbogacenie oferty zagospodarowania ich czasu wolnego.

W ramach zadania zostanie zrealizowanych:

  • 216 godzin działalności klubów seniora z wykształconym opiekunem;
  • 72 zajęcia w 11 blokach tematycznych: warsztaty (artystyczne, fotograficzne, z social mediów), spotkania (z makijażystką, ze stylistką, z dietetyczką, z prawnikiem);
  • 5 wydarzeń kulturalnych.

Czytaj dalej Projekt Wystarczy Chcieć – zwiększenie uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym

Można składać wnioski o dodatek węglowy w Urzędzie Miejskim w Strumieniu

Dodatek węglowy to jednorazowe i bezzwrotne wsparcie w wysokości 3 tys. zł dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel.

Wnioski można składać:

  • w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Strumieniu (parter, pok. nr 1), w godzinach pracy urzędu, najpóźniej do dnia 30 listopada 2022 r.

lub

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej (w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną). W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego elektronicznie, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Więcej szczegółów na stronie Urzędu Miejskiego w Strumieniu.

Wydawanie żywność w ramach programu pomoc Unii Europejskiej dla najuboższej ludności

Zarząd Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Strumieniu informuje, że będzie wydawana żywność w ramach programu pomoc Unii Europejskiej dla najuboższej ludności w dniu 27 lipca 2022 r. tj. środa od godz. 9:00 – 14:00 w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strumieniu.

Czytaj dalej Wydawanie żywność w ramach programu pomoc Unii Europejskiej dla najuboższej ludności

Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Polski bezpośrednio z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi oraz obywatelom Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy z powodu tych działań przybyli na terytorium Polski, może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu, nie dłużej niż za okres 120 dni.

Czytaj dalej Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Bezpłatna pomoc psychologiczna i informacyjna dla uchodźców z Ukrainy i osób im pomagających

Bezpłatna pomoc psychologiczna i informacyjna dla uchodźców z Ukrainy i osób im pomagających. HelpUkraine.GrupaWsparcia.pl zaprasza do korzystania z pomocy.

Osoby uciekające przed wojną w Ukrainie oraz osoby im pomagające – np. wolontariusze i osoby goszczące uchodźców – mogą liczyć na bezpłatną pomoc. Portal GrupaWsparcia.pl wraz z Fundacją ADRA Polska i Polskim Towarzystwem Logoterapii i Noo-Psychosomatyki (PTLiNPS) uruchomił HelpUkraine.GrupaWsparcia.pl – platformę z całodobowym czatem oraz telefonem wsparcia, na których można uzyskać wsparcie psychologiczne i informacyjne. Pomoc dostępna jest w języku ukraińskim, polskim i angielskim.

W serwisie HelpUkraine.GrupaWsparcia.pl można uzyskać następującą pomoc:

  • Pierwszą pomoc psychologiczną

  • Wsparcie psychospołeczne

  • Podstawowe porady dotyczące sytuacji prawnej dla osób lub rodzin

  • Informacje dotyczące bezpiecznego zakwaterowania

Czytaj dalej Bezpłatna pomoc psychologiczna i informacyjna dla uchodźców z Ukrainy i osób im pomagających

Spotkanie z ambasadorem zdrowego i aktywnego stylu życia „Głosu Seniora” Markiem Pilchem

Urząd Miejski w Strumieniu oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu serdecznie zapraszają na spotkanie z ambasadorem zdrowego i aktywnego stylu życia
„Głosu Seniora” Markiem Pilchem, dnia 9 czerwca 2022 r. o godzinie 11:00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Strumieniu.

Czytaj dalej Spotkanie z ambasadorem zdrowego i aktywnego stylu życia „Głosu Seniora” Markiem Pilchem