Punkty konsultacyjne

Prawnik dyżuruje w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu przy ul. 1 Maja 18 w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godzinach od 15:00 do 17:00.

Psycholog dyżuruje w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu przy ul. 1 Maja 18 w każdy pierwszy i trzeci czwartek miesiąca w godzinach od 15:30 do 19:30.

Punkt Konsultacyjny Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strumieniu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie dyżuruje w Urzędzie Miejskim w Strumieniu (parter, pok. nr 3) w każdy pierwszy i drugi poniedziałek i czwartek miesiąca w godzinach od 15:30 do 17:30.

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strumieniu ds. uzależnień dyżuruje w Urzędzie Miejskim w Strumieniu (I piętro, pok. nr 8) w każdy czwartek miesiąca w godzinach od 7:30 do 9:30.

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. narkomanii i innych uzależnień dyżuruje w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Strumieniu przy ul. 1 Maja 18 w każdy drugi czwartek miesiąca w godzinach od 15:oo do 17:oo i każdy czwarty czwartek miesiąca w godzinach od 15:3o do 17:3o.