Punkty konsultacyjne

Prawnik dyżuruje w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu przy ul. 1 Maja 18 w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach od 15:00 do 17:00.

Psycholog dyżuruje w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu przy ul. 1 Maja 18 w każdy pierwszy i trzeci czwartek miesiąca w godzinach od 15:30 do 19:30. Porady psychologa dla osób niepełnoletnich w każdą pierwszą i trzecią sobotę miesiąca w godzinach od 9:00 do 12:00.

Punkt Konsultacyjny Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strumieniu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest czynny w Urzędzie Miejskim w Strumieniu (parter, pok. nr 3) w każdy pierwszy i drugi poniedziałek i czwartek miesiąca w od godz. 15:30 do 17:30.

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strumieniu ds. uzależnień jest czynny w Urzędzie Miejskim w Strumieniu (I piętro, pok. nr 8) w każdy czwartek w godz. od 7:30 do 9:30.

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. narkomanii i innych uzależnień jest czynny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Strumieniu, ul. 1 Maja 18 w każdy drugi czwartek miesiąca w godzinach od 15:00 do 17:00 i każdy czwarty czwartek miesiąca w godzinach od 15:30 do 17:30.