Wszystkie wpisy, których autorem jest Sebastian Grygierczyk

Wnioski o dodatek osłonowy tylko do końca kwietnia

Wnioski o ustalenie prawa do dodatku osłonowego można składać tylko do 30 kwietnia 2024 r.
Formularz wniosku  do pobrania: http://Dziennik Ustaw 2024 r. poz 59                           Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.
Dodatek osłonowy zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Dodatek osłonowy w roku 2024

Od stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. można składać wnioski o wypłatę dodatku osłonowego.
Formularz wniosku  do pobrania: http://Dziennik Ustaw 2024 r. poz 59                           Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.
Dodatek osłonowy zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w okresie od 1 stycznia 2023 do 30 czerwca 2024

W związku z wprowadzonymi zmianami w przepisach, gospodarstwa domowe stosujące jako główne źródło ogrzewania: kocioł gazowy, bojler gazowy, podgrzewacz gazowy przepływowy lub kominek gazowy, które są zasilane paliwami gazowymi mogą ubiegać się o zwrot podatku VAT zawartego w opłaconej fakturze dokumentującej dostawę paliw gazowych w okresie od 01.01.2023 r. do 30.06.2024 r.

szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

https://mops.strumien.pl/dodatek-gazowy/

Formularz wniosku  do pobrania:

https://bip.mos.gov.pl/energetyka/wzor-wniosku-o-wyplate-refundacji-podatku-vat-za-dostarczone-paliwa-gazowe-w-2024-r/

Informacja o zmianach w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego

Zgodnie z art. 63 ust. 16 Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu informuje, że zgodnie z art. 24 Ustawy o świadczeniach rodzinnych od 1 stycznia 2024 r. świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:

Czytaj dalej Informacja o zmianach w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych do celów grzewczych

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w 2023

Osoby uprawnione do zwrotu VAT za gaz w 2023 roku

Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, o zwrot podatku VAT za gaz mogą się ubiegać te gospodarstwa domowe, które używają gazu do ogrzewania domu lub mieszkania.

Kryterium dochodowe

Warunkiem otrzymania refundacji jest spełnienie kryterium dochodowego, które podobnie jak w przypadku dodatku osłonowego, wynosi:

  • 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
  • 1500 zł/os. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Czytaj dalej Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych do celów grzewczych

Informacja o terminie składania wniosków 500+ na okres 2017/2018

Przypominamy, że wnioski 500+ składane w pierwszym okresie obowiązywania ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, tj. 2016/2017 realizowane będą do 30 września 2017r. Oznacza to, że aby pobierać świadczenie wychowawcze
od 1 października 2017 r. należy ponownie złożyć wniosek.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na okres 2017/2018 przyjmowane będą od 1 sierpnia 2017 r.

W miesiącu sierpniu w godzinach:

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek 700 – 1500
Środa  700 – 1800
Piątek 700 – 1400

Miejsca w których można składać wnioski:

  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu ul. 1 Maja 18
  • NZOZ „PROMED” w Pruchnej ul. Główna 78
  • Sołtysówka w Drogomyślu ul. Pocztowa 3

Zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 sierpnia 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik 2017 r. następuje do dnia 31 października 2017 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 października 2017 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik 2017 r. następuje do dnia 30 listopada 2017r.

Informujemy, że w przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 brane będą pod uwagę dochody za 2016 r.   z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.

Szczegółowe informacje na temat świadczenia wychowawczego (500+) można uzyskać pod nr telefonu: 338570103; 338571460 338571461; 338571462.