Wniosek o udzielenie wsparcia

Wniosek o pomoc mogą zgłosić się wszystkie osoby przebywające na terenie gminy  Strumień, będące w trudnej sytuacji życiowej, z którą nie mogą sobie poradzić przy wykorzystaniu własnych środków, możliwości i uprawnień.

W celu ubiegania się o pomoc należy:

– zgłosić się do pracowników socjalnych przyjmujących w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu (Strumień ul. 1 Maja 18), lub we właściwym Punkcie Terenowym – w zależności od adresu zamieszkania (osoby zamieszkujące w Pruchnej mogą składać wnioski u pracownika socjalnego przyjmującego w Ośrodku Zdrowia przy ul. Głównej 78, natomiast osoby z Drogomyśla mogą składać wnioski u pracownika socjalnego przyjmującego w Ośrodku Zdrowia w Drogomyślu przy ul. Oblaski 2),
– przedstawić pracownikowi socjalnemu swoją sytuację – zadaniem pracownika jest udzielenie informacji o wszelkich możliwych formach pomocy,
– złożyć wniosek o udzielenie pomocy – pracownik socjalny sporządzi protokół oraz ustali termin przeprowadzenia wywiadu środowiskowego,
– wydanie decyzji o przyznaniu bądź odmowie przyznania świadczenia wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania lub miejscu czasowego pobytu osoby zainteresowanej,
– wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie przyznania pomocy kończy się wydaniem decyzji administracyjnej .