Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu informuje o zakończeniu procedury zapytania ofertowego

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu informuje o zakończeniu procedury zapytania ofertowego w ramach którego wyłoniony został dla Gminy Strumień wykonawca usług schronienia tj. udzielenia tymczasowego całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych oraz prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych, przywracanie do życia w społeczeństwie oraz usamodzielnianie tych osób. W załączeniu protokół z procedury oceny ofert.

Protokół z postępowania dotyczący wyłonienia wykonawcy

Dodatek elektryczny

Od 1 grudnia br. można składać wnioski o dodatek elektryczny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Strumieniu.

Kto otrzyma dodatek elektryczny?

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Czytaj dalej Dodatek elektryczny

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu zaprasza do składania ofert na świadczenie usług schronienia w 2023 roku

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu zaprasza do składania ofert na świadczenie usług schronienia tj. udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych oraz prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych, przywracanie do życia w społeczeństwie oraz usamodzielnianie tych osób.

Więcej informacji na stronie BIP.

Wydawanie żywność w ramach programu pomoc Unii Europejskiej dla najuboższej ludności

Zarząd Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Strumieniu informuje, że będzie wydawana żywność w ramach programu pomoc Unii Europejskiej dla najuboższej ludności w dniu 23 listopad 2022 r. tj. środa od godz. 11:00 – 15:00 w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strumieniu.

Czytaj dalej Wydawanie żywność w ramach programu pomoc Unii Europejskiej dla najuboższej ludności

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej “Opieka wytchnieniowa”

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Więcej szczegółów pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1418,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023

Wydawanie żywność w ramach programu pomoc Unii Europejskiej dla najuboższej ludności

Zarząd Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Strumieniu informuje, że będzie wydawana żywność w ramach programu pomoc Unii Europejskiej dla najuboższej ludności w dniu 5 październik 2022 r. tj. środa od godz. 9:00 – 15:00 w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strumieniu.

Czytaj dalej Wydawanie żywność w ramach programu pomoc Unii Europejskiej dla najuboższej ludności

Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie oraz mediacje na terenie Powiatu Cieszyńskiego

Na terenie Powiatu działają przez cały 2022 rok punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego, z których część prowadzi nasze Stowarzyszenie Sursum Corda („w górę serca”). Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, finansowane z budżetu państwa, ze środków przekazanych przez Starostwo Powiatowe, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Czytaj dalej Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie oraz mediacje na terenie Powiatu Cieszyńskiego