Program – Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu informuje, iż złożył zestawienie oraz sprawozdanie z realizacji programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022.

Zrealizowano 2127 godzin usług dla 9 osób niepełnosprawnych, w tym 3 dzieci do 16 roku życia.

Usługi świadczyło 3 Asystentów osób niepełnosprawnych. Wydatkowano 89.541,72 zł (środki niewykorzystane – 2.28 zł).

Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022, był finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Całkowita wartość zadania : 89 544,00 zł

Dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego: 89 544,00 zł

Środki wykorzystane: 89 541,72 zł