Archiwa kategorii: Projekt “Aktywny powiat cieszyński”

„Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego –  Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zapytanie ofertowe – Kurs „Magazynier z obsługą wózka widłowego”

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu zaprasza do złożenia propozycji cenowej na realizację zadania

– Kurs „Magazynier z obsługą wózka widłowego” –

w ramach projektu pn. „Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego –  Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Informacje szczegółowe: Magazynier z obsługą wózka widłowego – zapytanie www

– Kurs Masażu I i II stopnia – zaproszenie do składania ofert

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu zaprasza do złożenia propozycji cenowej na realizację zadania

– Kurs Masażu I i II stopnia –

w ramach projektu pn. „Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego –  Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Szczegóły w załączniku: zapytanie ofertowe masaż I i II stopnia

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu zaprasza do złożenia propozycji cenowej na realizację zadania – Kurs Masażu I stopnia –

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu zaprasza do złożenia propozycji cenowej na realizację zadania

– Kurs Masażu I stopnia –

w ramach projektu pn. „Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego –  Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Szczegóły zamówienia: zapytanie-ofertowe-masaz-i-stopnia

Wycieczka do Wieliczki!

W dniu 24.10.2016 r.  uczestnicy  projektu „Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego –  Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym wraz z rodzinami wyjechali na wycieczkę edukacyjno- integracyjną do Kopalni Soli „Wieliczka” oraz Krakowa. Celem wyjazdu była wspólna integracja, aktywna forma spędzenia czasu wolnego oraz otwarcie się na innych ludzi.

Czytaj dalej Wycieczka do Wieliczki!

Zaproszenie do złożenia oferty – Kurs Spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135)–

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu zaprasza do złożenia propozycji cenowej na realizację zadania

– Kurs Spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135)–

w ramach projektu pn. „Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego –  Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Szczegóły w załączniku zapytanie-spawanie-mag

Zaproszenie do złożenia oferty w sprawie realizacji zadania: Kurs Prawo Jazdy kat. C

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu zaprasza do złożenia propozycji cenowej na realizację zadania

– Kurs Prawo Jazdy kat. C –

w ramach projektu pn. „Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego –  Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

zapytanie-prawo-jazdy-kat-c

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na realizację zadania: “Kurs komputerowy z obsługą Internetu…”

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu zaprasza do złożenia propozycji cenowej na realizację zadania

Kurs komputerowy z obsługą Internetu, połączony z kursem kasy fiskalnej oraz profesjonalną obsługą klienta

w ramach projektu pn. „Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego –  Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Szczegóły w załączniku: zapytanie kasa fiskalna

Life coaching! Zaproszenie do udziału

W life coachingu zajmujemy się życiem osobistym, a więc można pracować nad: związkami, finansami, rodziną, zdrowiem, karierą itp. W coachingu nikt nie powie ci co masz robić, ale sprawi, że znajdziesz tę odpowiedź w sobie samym. Poznasz swoje zasoby, których nie dostrzegałeś, zaczniesz się rozwijać, przekuwać marzenia w cele, by następnie je osiągnąć. Coaching prowadzi certyfikowany coach ICF Szczepan Spis.

KORZYŚCI Z LIFE COACHINGU

  •  nabycie umiejętności trafnego definiowania celów i ścieżek ich realizacji
  •  określenie głównego celu swojego życia i towarzyszących mu wartości
  •  doświadczanie pozytywnych przeżyć związanych z dokonywaniem trafnych wyborów oraz ukierunkowanym rozwojem osobistym
  •  świadomość własnych decyzji w kreowaniu własnej kariery, życia rodzinnego i osobistego
  •  poprawa relacje z innymi osobami
  •  przekraczanie granic przy wykorzystaniu swojego pełnego potencjału
  •  przeżywanie życia w najlepszy dla siebie sposób

Zgłoszenia przyjmowane są w budynku MOPS Strumień a także telefonicznie (33 8571 461) oraz mailowo: mops@um.strumien.pl

Odbył się Trening Kompetencji i Umiejętności Społecznych w ramach realizowanego projektu

W dniach  04.06.2016 r., 11.06.2016 r. oraz 18.06.2016 r.  w Klubie Integracji Społecznej w Strumieniu odbył się Trening Kompetencji i Umiejętności Społecznych w ramach realizowanego projektu „Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego –  Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Trening prowadziła Pani Dominika Borowska- Stasica. Tematyką Treningu Kompetencji i Umiejętności Społecznych był szereg zagadnień z obszaru:

Czytaj dalej Odbył się Trening Kompetencji i Umiejętności Społecznych w ramach realizowanego projektu

Zapytanie cenowe dotyczące realizacji kursu Prawo Jazdy kat. B

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu zaprasza do złożenia propozycji cenowej na realizację zadania

– Kurs Prawo Jazdy kat. B –

w ramach projektu pn. „Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje dostępne tutaj.

Osoby zainteresowane realizacją ww. kursu prosimy o kontakt z koordynatorem Projektu.