Zapytanie cenowe dotyczące realizacji kursu Prawo Jazdy kat. B

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu zaprasza do złożenia propozycji cenowej na realizację zadania

– Kurs Prawo Jazdy kat. B –

w ramach projektu pn. „Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje dostępne tutaj.

Osoby zainteresowane realizacją ww. kursu prosimy o kontakt z koordynatorem Projektu.