Wycieczka do Wieliczki!

W dniu 24.10.2016 r.  uczestnicy  projektu „Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego –  Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym wraz z rodzinami wyjechali na wycieczkę edukacyjno- integracyjną do Kopalni Soli „Wieliczka” oraz Krakowa. Celem wyjazdu była wspólna integracja, aktywna forma spędzenia czasu wolnego oraz otwarcie się na innych ludzi.

W pierwszej kolejności zwiedziliśmy wraz z przewodnikiem Kopalnię Soli „Wieliczka”. Podziemna Trasa Turystyczna wielickiej kopalni powstała na przełomie XVIII i XIX wieku.

Podziwialiśmy wykute w soli piękne komory, niesamowite podziemne jeziora, a także majestatyczne konstrukcje ciesielskie i unikalne solne rzeźby.

Pokonaliśmy blisko 3 kilometry krętych korytarzy, 800 schodów i zejście na głębokość 135 metrów pod ziemię. Nic dziwnego, że do tej pory uroki Trasy turystycznej, głównego szlaku Kopalni Soli „Wieliczka”, podziwiało już 40 milionów spragnionych przygody turystów z całego świata. A jej początek zaczyna się w szybie Daniłowicza. Schodząc coraz niżej zobaczyliśmy wspaniałe maszyny i narzędzia górnicze .

Poznaliśmy również  legendę księżnej Kingi, która przyniosła bogactwo soli na polską ziemię. W połowie szlaku ujrzeliśmy dedykowaną jej kaplicę i zdobiące ją jedyne w swoim rodzaju solne dzieła sztuki. Mogliśmy usłyszeć kompozycję Fryderyka Chopina towarzyszącą świetlnemu spektaklowi nad brzegiem jednego z solankowych jezior.
Następnie udaliśmy się w dalszą drogę w pierwszej kolejności do Karczmy pod „Wielką Solą” na pyszny obiad a później wyruszyliśmy do Krakowa gdzie zwiedzaliśmy meleksem Kazimierz, który jest dzielnicą Krakowa oraz urokliwe zabytki Starego Miasta.

Od swojego powstania w XIV wieku do początków XIX wieku Kazimierz był samodzielnym miastem, położonym na południe od Krakowa i oddzielonym od niego nieistniejącą dziś odnogą Wisły. Jego północno-wschodnią część stanowiła historyczna dzielnica żydowska. Przez wiele wieków Kazimierz był miejscem współistnienia i przenikania się kultury żydowskiej i chrześcijańskiej. Obecnie stanowi jedną z ważniejszych atrakcji turystycznych Krakowa, jest też ważnym centrum życia kulturalnego miasta. Był miastem królewskim Korony Królestwa Polskiego.

Późnym wieczorem zmęczeni lecz zadowoleni wróciliśmy do Strumienia.

Nie sposób opisać jak wielkie wrażenie dla naszych uczestników wywarła wycieczka do Kopalni oraz Krakowa.