Life coaching! Zaproszenie do udziału

W life coachingu zajmujemy się życiem osobistym, a więc można pracować nad: związkami, finansami, rodziną, zdrowiem, karierą itp. W coachingu nikt nie powie ci co masz robić, ale sprawi, że znajdziesz tę odpowiedź w sobie samym. Poznasz swoje zasoby, których nie dostrzegałeś, zaczniesz się rozwijać, przekuwać marzenia w cele, by następnie je osiągnąć. Coaching prowadzi certyfikowany coach ICF Szczepan Spis.

KORZYŚCI Z LIFE COACHINGU

  •  nabycie umiejętności trafnego definiowania celów i ścieżek ich realizacji
  •  określenie głównego celu swojego życia i towarzyszących mu wartości
  •  doświadczanie pozytywnych przeżyć związanych z dokonywaniem trafnych wyborów oraz ukierunkowanym rozwojem osobistym
  •  świadomość własnych decyzji w kreowaniu własnej kariery, życia rodzinnego i osobistego
  •  poprawa relacje z innymi osobami
  •  przekraczanie granic przy wykorzystaniu swojego pełnego potencjału
  •  przeżywanie życia w najlepszy dla siebie sposób

Zgłoszenia przyjmowane są w budynku MOPS Strumień a także telefonicznie (33 8571 461) oraz mailowo: mops@um.strumien.pl