Uchodźcy z Ukrainy przebywający w województwie śląskim znajdą pomoc w Katowicach

Fundacja ADRA Polska otworzyła w Katowicach Centrum Integracyjne dla Cudzoziemców (CIC). Placówka zapewnia kompleksowe, eksperckie wsparcie mające na celu integrację przymusowych migrantów z Ukrainy z polskim społeczeństwem. W styczniu dodatkowo dla kobiet zostaną zorganizowane warsztaty psychologiczne „Droga do nowej siebie”.

Nowo otwarta placówka zapewnia przede wszystkim możliwość nauki języka polskiego, wsparcie psychologiczne, doradztwo zawodowe oraz pomoc w sprawach formalnych związanych z życiem w Polsce, m.in. pomoc w zapisaniu dziecka do szkoły, w uzyskaniu świadczenia 500+ itp. Beneficjenci będą mogli otrzymać również paczki z żywnością i artykułami higienicznymi.

Czytaj dalej Uchodźcy z Ukrainy przebywający w województwie śląskim znajdą pomoc w Katowicach

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych do celów grzewczych

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w 2023

Osoby uprawnione do zwrotu VAT za gaz w 2023 roku

Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, o zwrot podatku VAT za gaz mogą się ubiegać te gospodarstwa domowe, które używają gazu do ogrzewania domu lub mieszkania.

Kryterium dochodowe

Warunkiem otrzymania refundacji jest spełnienie kryterium dochodowego, które podobnie jak w przypadku dodatku osłonowego, wynosi:

  • 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
  • 1500 zł/os. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Czytaj dalej Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych do celów grzewczych

Ogłoszenie o zatrudnieniu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu zatrudni lektora języka polskiego prowadzącego zajęcia w ramach projektu pt. „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – GMINA STRUMIEŃ” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla osi priorytetowej IX: Włączenie społeczne.

Czytaj dalej Ogłoszenie o zatrudnieniu

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu informuje o zakończeniu procedury zapytania ofertowego

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu informuje o zakończeniu procedury zapytania ofertowego w ramach którego wyłoniony został dla Gminy Strumień wykonawca usług schronienia tj. udzielenia tymczasowego całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych oraz prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych, przywracanie do życia w społeczeństwie oraz usamodzielnianie tych osób. W załączeniu protokół z procedury oceny ofert.

Protokół z postępowania dotyczący wyłonienia wykonawcy

Dodatek elektryczny

Od 1 grudnia br. można składać wnioski o dodatek elektryczny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Strumieniu.

Kto otrzyma dodatek elektryczny?

W przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji (fotowoltaika) dodatek elektryczny nie przysługuje.

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Czytaj dalej Dodatek elektryczny

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu zaprasza do składania ofert na świadczenie usług schronienia w 2023 roku

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu zaprasza do składania ofert na świadczenie usług schronienia tj. udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych oraz prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych, przywracanie do życia w społeczeństwie oraz usamodzielnianie tych osób.

Więcej informacji na stronie BIP.

Wydawanie żywność w ramach programu pomoc Unii Europejskiej dla najuboższej ludności

Zarząd Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Strumieniu informuje, że będzie wydawana żywność w ramach programu pomoc Unii Europejskiej dla najuboższej ludności w dniu 23 listopad 2022 r. tj. środa od godz. 11:00 – 15:00 w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strumieniu.

Czytaj dalej Wydawanie żywność w ramach programu pomoc Unii Europejskiej dla najuboższej ludności

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej “Opieka wytchnieniowa”

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Więcej szczegółów pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1418,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023