Archiwum kategorii: Informacja

Wydawanie żywność w ramach programu pomoc Unii Europejskiej dla najuboższej ludności

Zarząd Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Strumieniu informuje, że będzie wydawana żywność w ramach programu pomoc Unii Europejskiej dla najuboższej ludności w dniu 6 czerwiec 2023 r. tj. wtorek od godz. 9:00 – 15:30 w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strumieniu.

Czytaj dalej Wydawanie żywność w ramach programu pomoc Unii Europejskiej dla najuboższej ludności

Informacja na temat zmiany dyżuru Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. narkomanii i innych uzależnień

Informujemy, że dyżur Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. narkomanii i innych uzależnień w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Strumieniu przy ul. 1 Maja 18, zaplanowany na drugi czwartek miesiąca czerwca 2023 r. zostaje przeniesiony na dzień 5 czerwca 2023 r. w godz. 15:00 do 17:00.

Dyżur ustalony na czwarty czwartek miesiąca tj. 22 czerwca 2023 r. w godz. od 15:30 do 17:30 pozostaje bez mian.

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu informuje o aktualizacji specyfikacji warunków zamówienia publicznego

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu informuje, iż w dniu 20.02.2023 r. aktualizuje specyfikację warunków zamówienia publicznego pod nazwą „REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. DOLNEJ 11 W STRUMIENIU WRAZ Z DOSTOSOWANIEM DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCHwraz z aktualizacją dokumentacji technicznej.

Więcej szczegółów na stronie BIP.

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu zaprasza do składania ofert

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu zaprasza do składania ofert na „Realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych MOPS w Strumieniu.” Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagań zamawiającego z zakresu jego realizacji zawarty jest na poniższym linku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu.

https://mops-strumien.biuletyn.net/?bip=1&cid=38&bsc=N

Informacja na temat projektu Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Strumień

Projekt „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Strumień”.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, dla poddziałania: 9.2.10. Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Czytaj dalej Informacja na temat projektu Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Strumień

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu zaprasza do składania ofert na Świadczenie usług społecznych dla mieszkańców gminy Strumień

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu zaprasza do składania ofert na „Świadczenie usług społecznych dla mieszkańców gminy Strumień w ramach lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych ”, dofinansowanego ze środków grantu: „Krok ku samodzielności w Strumieniu”, w ramach projektu pt.: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”, w ramach środków z: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój Usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

Więcej informacji na stronie BIP.

Uchodźcy z Ukrainy przebywający w województwie śląskim znajdą pomoc w Katowicach

Fundacja ADRA Polska otworzyła w Katowicach Centrum Integracyjne dla Cudzoziemców (CIC). Placówka zapewnia kompleksowe, eksperckie wsparcie mające na celu integrację przymusowych migrantów z Ukrainy z polskim społeczeństwem. W styczniu dodatkowo dla kobiet zostaną zorganizowane warsztaty psychologiczne „Droga do nowej siebie”.

Nowo otwarta placówka zapewnia przede wszystkim możliwość nauki języka polskiego, wsparcie psychologiczne, doradztwo zawodowe oraz pomoc w sprawach formalnych związanych z życiem w Polsce, m.in. pomoc w zapisaniu dziecka do szkoły, w uzyskaniu świadczenia 500+ itp. Beneficjenci będą mogli otrzymać również paczki z żywnością i artykułami higienicznymi.

Czytaj dalej Uchodźcy z Ukrainy przebywający w województwie śląskim znajdą pomoc w Katowicach

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych do celów grzewczych

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w 2023

Osoby uprawnione do zwrotu VAT za gaz w 2023 roku

Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, o zwrot podatku VAT za gaz mogą się ubiegać te gospodarstwa domowe, które używają gazu do ogrzewania domu lub mieszkania.

Kryterium dochodowe

Warunkiem otrzymania refundacji jest spełnienie kryterium dochodowego, które podobnie jak w przypadku dodatku osłonowego, wynosi:

  • 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
  • 1500 zł/os. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Czytaj dalej Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych do celów grzewczych

Ogłoszenie o zatrudnieniu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu zatrudni lektora języka polskiego prowadzącego zajęcia w ramach projektu pt. „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – GMINA STRUMIEŃ” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla osi priorytetowej IX: Włączenie społeczne.

Czytaj dalej Ogłoszenie o zatrudnieniu