Archiwum kategorii: Informacja

Nowelizacja ustawy pomocowej z podpisem prezydenta

W piątek, 7 czerwca br. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw. Projektowana ustawa przedłuża legalność pobytu obywateli Ukrainy do 30 września 2025 r. i wprowadza szereg zmian w zakresie narzędzi wsparcia uchodźców.

Czytaj dalej Nowelizacja ustawy pomocowej z podpisem prezydenta

Wnioski o dodatek osłonowy tylko do końca kwietnia

Wnioski o ustalenie prawa do dodatku osłonowego można składać tylko do 30 kwietnia 2024 r.
Formularz wniosku  do pobrania: http://Dziennik Ustaw 2024 r. poz 59                           Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.
Dodatek osłonowy zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Dodatek osłonowy w roku 2024

Od stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. można składać wnioski o wypłatę dodatku osłonowego.
Formularz wniosku  do pobrania: http://Dziennik Ustaw 2024 r. poz 59                           Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.
Dodatek osłonowy zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w okresie od 1 stycznia 2023 do 30 czerwca 2024

W związku z wprowadzonymi zmianami w przepisach, gospodarstwa domowe stosujące jako główne źródło ogrzewania: kocioł gazowy, bojler gazowy, podgrzewacz gazowy przepływowy lub kominek gazowy, które są zasilane paliwami gazowymi mogą ubiegać się o zwrot podatku VAT zawartego w opłaconej fakturze dokumentującej dostawę paliw gazowych w okresie od 01.01.2023 r. do 30.06.2024 r.

szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

https://mops.strumien.pl/dodatek-gazowy/

Formularz wniosku  do pobrania:

https://bip.mos.gov.pl/energetyka/wzor-wniosku-o-wyplate-refundacji-podatku-vat-za-dostarczone-paliwa-gazowe-w-2024-r/

PFRON – Nabór wniosków do programu „Mieszkanie dla absolwenta” i „Dostępne mieszkanie”

SAMODZIELNOŚĆ – AKTYWNOŚĆ – MOBILNOŚĆ

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje programy mieszkaniowe z pakietu „Samodzielność– Aktywność – Mobilność!” (S-A-M). Są to programy „Mieszkanie dla absolwenta” oraz „Dostępne mieszkanie”.

Te inicjatywy służą rozwiązaniu jednego z najbardziej istotnych problemów, czyli braku mieszkania, w szczególności spełniającego indywidualne kryterium dostępności.
Poczucie komfortu, chęć stworzenia własnego miejsca, w którym czujemy się wygodnie i bezpiecznie, są ważne dla każdego, a zwłaszcza dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Czytaj dalej PFRON – Nabór wniosków do programu „Mieszkanie dla absolwenta” i „Dostępne mieszkanie”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu zaprasza osoby zainteresowane do składania ofert celem świadczenia usług asystencji osobistej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu ogłasza zapytanie ofertowe na świadczenie usług asystencji osobistej w ramach programu  „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego”.

https://mops-strumien.biuletyn.net/?bip=2&cid=50&id=27

Trwa nabór Wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty PLUS – I edycja

Uprzejmie informuję, iż od 13 listopada 2023 roku, trwa nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach nowego projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty PLUS – I edycja”, realizowanego przez Województwo Śląskie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 – 2027.

Celem projektu jest podwyższenie potencjału edukacyjnego uzdolnionych uczniów/uczennic szkół ponadpodstawowych tj. liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych I stopnia oraz szkół artystycznych, pobierających naukę na terenie województwa śląskiego oraz znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów/uczennic z niepełnosprawnościami, poprzez wsparcie stypendialne.

Czytaj dalej Trwa nabór Wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty PLUS – I edycja

Informacja Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruch Drogowego na temat bezpieczeństwa osób 60+

Nasza ogólnopolska akcja informacyjno-edukacyjna “Senior na drodze do… bezpieczeństwa!” skierowana jest do wszystkich osób powyżej 60 roku życia, z szczególnym uwzględnieniem rowerzystów, kierowców i pieszych.

Celem tej inicjatywy jest zwiększenie świadomości seniorów o potencjalnych zagrożeniach na drodze, a tym samym zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych i rannych na drogach. Akcja polega na edukacji dotyczącej przepisów ruchu drogowego, bezpiecznego poruszania się po drogach, a także uświadamianiu, jak zmiany fizjologiczne związane z wiekiem mogą wpływać na bezpieczeństwo na drodze.

W ramach akcji przewidujemy również poruszanie tematów takich jak prawidłowe stosowanie elementów odblaskowych czy wpływ efektów ubocznych przyjmowania leków na zdolność kierowania pojazdami.

Więcej szczegółów na stronie internetowej: https://seniornadrodze.pl/

KRBRD – folder

KRBRD – plakat

Informacja o zmianach w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego

Zgodnie z art. 63 ust. 16 Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu informuje, że zgodnie z art. 24 Ustawy o świadczeniach rodzinnych od 1 stycznia 2024 r. świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:

Czytaj dalej Informacja o zmianach w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego