Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu zaprasza osoby zainteresowane do składania ofert celem świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób zaburzonych psychicznie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu zaprasza osoby zainteresowane do składania ofert celem świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób zaburzonych psychicznie na stanowiskach terapeuty zajęciowego, psychologa oraz pielęgniarki. Osoby zainteresowane zobowiązane są posiadać kwalifikacje zawodowe oraz wymagane doświadczenia zgodnie z § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 16.02.2023 (Dz.U.2023 poz.395) w/s specjalistycznych usług opiekuńczych.

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie CV wraz z załączoną poniżej formularzem oferty oraz podpisaną klauzulą RODO w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu do 22 sierpnia 2023 r.

Formularz ofertowy (docx)
Formularz ofertowy (pdf)
Klauzula informacyjna
Rozporządzenie ws specjalistycznych usług opiekuńczych