Archiwum kategorii: Program – Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023

Gmina Strumień po raz kolejny przystąpiła do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Gmina Strumień po raz kolejny przystąpiła do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Wartość pozyskanych środków Funduszu na realizację Zadania wynosi: 124 441,02 zł

Całkowita wartość zadania 124 441,02 zł.

Termin realizacji zadania: 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.

W ramach Programu zostało zatrudnionych 3 asystentów osoby niepełnosprawnej, którzy będą świadczyć pomoc środowiskową siedmiu beneficjentom Programu.

Głównym celem programu jest realizacja usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Czytaj dalej Gmina Strumień po raz kolejny przystąpiła do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie świadczenia usług asystenckich na rzecz uczestnictwa programu “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Więcej szczegółów na stronie BIP: https://mops-strumien.biuletyn.net/?bip=1&cid=38&bsc=N

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu zaprasza do składania ofert na świadczenie usług asystenckich

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu zaprasza do składania ofert na świadczenie usług asystenckich na rzecz Uczestników Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagań zamawiającego z zakresu jego realizacji zawarty jest na poniższym linku Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu.

https://mops-strumien.biuletyn.net/?bip=1&cid=38&bsc=N