Wydawanie żywność w ramach programu pomoc Unii Europejskiej dla najuboższej ludności

Zarząd Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Strumieniu informuje, że będzie wydawana żywność w ramach programu pomoc Unii Europejskiej dla najuboższej ludności w dniu 5 września 2023 r. tj. wtorek od godz. 9:00 – 16:00 w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strumieniu.

UWAGA:

Obowiązujące kryteria dochodowe uprawniające do wydania karty żywnościowej to:

– dla osoby samotnej: 1823,60 zł,

– na osobę w rodzinie: 1410,00 zł.