Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu zaprasza do składania ofert

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu zaprasza do składania ofert na „Realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych MOPS w Strumieniu.” Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagań zamawiającego z zakresu jego realizacji zawarty jest na poniższym linku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu.

https://mops-strumien.biuletyn.net/?bip=1&cid=38&bsc=N