Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w okresie od 1 stycznia 2023 do 30 czerwca 2024

W związku z wprowadzonymi zmianami w przepisach, gospodarstwa domowe stosujące jako główne źródło ogrzewania: kocioł gazowy, bojler gazowy, podgrzewacz gazowy przepływowy lub kominek gazowy, które są zasilane paliwami gazowymi mogą ubiegać się o zwrot podatku VAT zawartego w opłaconej fakturze dokumentującej dostawę paliw gazowych w okresie od 01.01.2023 r. do 30.06.2024 r.

szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

https://mops.strumien.pl/dodatek-gazowy/

Formularz wniosku  do pobrania:

https://bip.mos.gov.pl/energetyka/wzor-wniosku-o-wyplate-refundacji-podatku-vat-za-dostarczone-paliwa-gazowe-w-2024-r/