Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu zaprasza osoby zainteresowane do składania ofert celem świadczenia usług asystencji osobistej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu ogłasza zapytanie ofertowe na świadczenie usług asystencji osobistej w ramach programu  „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego”.

https://mops-strumien.biuletyn.net/?bip=2&cid=50&id=27