Przedsiębiorco! Zostań Partnerem Ogólnopolskiej Karty Seniora

Program „Gmina Przyjazna Seniorom i Ogólnopolska Karta Seniora” to istotny element kształtującej się polityki senioralnej tworzonej przez naszą gminę. Stanowi jedno z działań jakie gmina podejmuje i zamierza rozwijać na rzecz seniorów.

W związku z przystąpieniem do Programu, Burmistrz Strumienia zaprasza lokalnych przedsiębiorców i instytucje do dołączenia do grona Partnerów Programu. Celem jest stworzenie bogatej lokalnej oferty z ulgami i zniżkami, do których będzie uprawniała Karta Seniora.

Jak zostać Partnerem projektu?

Partnerem Programu może być każda firma bądź instytucja, która będzie honorowała Ogólnopolską Kartę Seniora przygotowując specjalną ofertę dla osób 60+.

Wystarczy, że przedstawiciel firmy wypełni formularz zgłoszeniowy (do pobrania pod artykułem) i prześle jego skan drogą elektroniczną na adres firmyoks@manko.pl lub dostarczy za pośrednictwem poczty lub osobiście do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu (ul. 1 Maja 18).

Każdy przedsiębiorca sam ustala rodzaj i wysokość zniżki lub ofertę dla seniorów. Tym samym ma szanse zyskać stałych klientów, korzystających świadomie z jego usług. Może to być ulga całoroczna, bądź okazjonalna (np. przed świętami) w przypadku sklepów na zakup danego artykułu.

Co przedsiębiorca otrzymuje w zamian?

  • Wpis na listę firm honorujących Ogólnopolską Kartę Seniora,

  • Certyfikat i naklejkę Programu Ogólnopolska Karta Seniora,

  • Publikację danych adresowych i znaków firmowych wraz z wykazem oferowanych ulg i zniżek na stronie internetowej projektu,

  • Uczestnictwo w Programie daje możliwość zwiększenia swojej rozpoznawalności oraz pozyskania nowej grupy stałych klientów.

Biorąc pod uwagę, że Gmina Strumień jest partnerem w Programie, przedsiębiorca przystępując do Programu nie wnosi opłaty za pakiet podstawowy, chyba, że deklaruje skorzystanie z pakietu ekstra.

Wierzymy, że podjęcie przez Państwa decyzji o przystąpieniu do programu zaowocuje nie tylko poprawą standardu życia seniorów, poprzez ułatwienie im dostępu do dóbr i usług oferowanych przez Państwa na preferencyjnych zasadach, ale również pozwoli na zbudowanie wizerunku podmiotu przyjaznego seniorom.

Zapraszamy do współpracy.

Zgłoszenie Partnera do Ogólnopolskiej Karty Seniora