Informacja Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu w sprawie składania wniosków

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu uprzejmie informuje, że od miesiąca lipca 2020 można składać drogą elektroniczną wnioski o ustalenie prawa do 300+.

Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz do funduszu alimentacyjnego można składać od lipca 2020 drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej: https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0