Ogłoszenie

Zarząd Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Strumieniu informuje, że będzie wydawana żywność w ramach programu pomoc Unii Europejskiej dla najuboższej ludności w dniu 2 czerwca 2021 r. tj. środa od godz. 10:00 – 15:30 w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strumieniu.

UWAGA:

Obowiązujące kryteria dochodowe uprawniające do wydania karty żywnościowej to:

– dla osoby samotnej: 1542,20 zł

– na osobę w rodzinie: 1161,60 zł