Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części VIII zamówienia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części VIII zamówienia
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy PzP ): pt.” „Usługi społeczne w Gminie Strumień”- świadczenie usług opiekuńczych i asystenckich

wyłonienie cz.VIII