W Strumieniu powstaje mieszkanie wspomagane

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Unii Europejskiej w ramach projektu „Usługi społeczne w Gminie Strumień” trwają prace nad utworzeniem mieszkania wspomaganego dla dwóch osób. Będzie ono dedykowane osobom niesamodzielnym, niepełnosprawnym, które decydując się na zamieszkanie w tego typu lokalu będą mogły liczyć na opiekę i pomoc w  codziennym funkcjonowaniu.

Mieszkanie wspomagane będzie mieściło się na parterze przy ul. Rynek 16 w Strumieniu. W ramach trwających prac remontowych wymieniono istniejącą stolarkę drzwiową i okienną oraz wszystkie instalacje wewnątrz mieszkania, wykonano murowane ścianki działowe oraz tynki. Ponadto mieszkanie zostanie pomalowane, położone zostaną posadzki, zamontowana zostanie kompletna armatura. Całość ogrzeje kocioł gazowy dwufunkcyjny. Zakończenie remontu planowane jest na 31.07.2021 r. Całkowity koszt remontu wynosi 90.521,00 zł.

 

 Przypomnijmy, w ramach działalności mieszkania zaplanowano m.in.  usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wspierające pobyt osoby w mieszkaniu, usługi pielęgniarskie, usługi rehabilitacyjne, a także usługi wspierające aktywność osób w mieszkaniu wspomaganym takie jak:

– trening umiejętności praktycznych – nabywanie lub wzmacnianie samodzielności w zakresie doskonalenia podstawowych czynności dnia codziennego,

– trening higieny – nabywanie / wzmacnianie działań w zakresie utrzymania higieny ciała oraz estetycznego wyglądu zewnętrznego,

– trening umiejętności spędzania czasu wolnego – rozwijanie zainteresowania literaturą, audycjami radiowymi, TV, Internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych, sport.

Mieszkanie wspomagane to doskonała alternatywa dla Domów Pomocy Społecznej. Cieszę się, że już niedługo oddane do użytku zostanie pierwsze tego typu mieszkanie w gminie, gdzie lokatorzy przy wsparciu specjalistów przygotowywani będą do prowadzenia w miarę możliwości samodzielnego życia. Co ważne, po remoncie wszystkie pomieszczenia przystosowane będą do potrzeb osób niepełnosprawnych.  – mówi burmistrz Strumienia Anna Grygierek

 

Stworzenie mieszkania wspomaganego w Strumieniu możliwe jest dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej w ramach projektu „Usługi społeczne w Gminie Strumień” Oś priorytetowa IX: Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs.