Wszystkie wpisy, których autorem jest Adam

Zajęcia dla opiekunów faktycznych w ramach Projektu “Usługi społeczne w gminie Strumień”!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu serdecznie zaprasza na zajęcia dla opiekunów faktycznych uczestników Projektu “Usługi społeczne w gminie Strumień”. Zajęcia odbędą się w najbliższą sobotę tj. 11.12.2021r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Strumieniu przy ul. 1 Maja 18. Zajęcia, których tematyka będzie poruszać się w obszarze aktywizowania podopiecznych, a także implementacji nowych rozwiązań w zakresie wsparcia osób bliskich cierpiących na deficyt pamięci, będę prowadzone przez Pana Szczepana Spisa. Dodatkowo uczestnicy warsztatów będą mogli skorzystać z bezpłatnego poradnictwa psychologicznego!

Serdecznie zapraszamy!

Czytaj dalej Zajęcia dla opiekunów faktycznych w ramach Projektu “Usługi społeczne w gminie Strumień”!

Dyżury pracowników Projektu “Usługi społeczne w gminie Strumień” w grudniu 2021r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu uprzejmie informuje, że w dniu 07.12.2021r. (tj. wtorek) a także w dniu 21.12.2021r. (tj. wtorek) odbędą się dyżury pracowników socjalnych zaangażowanych w realizację Projektu „Usługi społeczne w gminie Strumień”. Wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem jakiejkolwiek formy pomocy prosimy o kontakt z pracownikami projektu:
 

Czytaj dalej Dyżury pracowników Projektu “Usługi społeczne w gminie Strumień” w grudniu 2021r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne pn. „Realizacji usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych MOPS w Strumieniu”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne pn. „Realizacji usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych MOPS w Strumieniu”.

Czytaj dalej Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne pn. „Realizacji usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych MOPS w Strumieniu”

Dyżury pracowników dla uczestników Klubu Seniora i osób zainteresowanych uczestnictwem w Projekcie!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu uprzejmie informuje, że w dniu 05.11.2021r. (tj. wtorek) a także w dniu 25.11.2021r. (tj. czwartek) odbędą się dyżury pracowników socjalnych zaangażowanych w realizację Projektu „Usługi społeczne w gminie Strumień”. Wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem jakiejkolwiek formy pomocy prosimy o kontakt z pracownikami projektu:
 

Czytaj dalej Dyżury pracowników dla uczestników Klubu Seniora i osób zainteresowanych uczestnictwem w Projekcie!

Dyżury pracowników dla uczestników Klubu Seniora i osób zainteresowanych uczestnictwem w Projekcie!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu uprzejmie informuje, że w dniu 05.10.2021r. (tj. wtorek) a także w dniu 21.10.2021r. (tj. czwartek) odbędą się dyżury pracowników socjalnych zaangażowanych w realizację Projektu „Usługi społeczne w gminie Strumień”. Wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem jakiejkolwiek formy pomocy prosimy o kontakt z pracownikami projektu:
 

Czytaj dalej Dyżury pracowników dla uczestników Klubu Seniora i osób zainteresowanych uczestnictwem w Projekcie!

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zamówienia pt. „Usługi społeczne w Gminie Strumień”- świadczenie usług opiekuńczych

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy PzP ): pt. „Usługi społeczne w Gminie Strumień”- świadczenie usług opiekuńczych

Czytaj dalej Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zamówienia pt. „Usługi społeczne w Gminie Strumień”- świadczenie usług opiekuńczych

Dyżur pracowników socjalnych dla uczestników Projektu!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu uprzejmie informuje, że w dniu 13.09.2021r. (tj. poniedziałek) a także w dniu 28.09.2021r. (tj. wtorek) odbędą się dyżury pracowników socjalnych zaangażowanych w realizację Projektu „Usługi społeczne w gminie Strumień”. Wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem jakiejkolwiek formy pomocy prosimy o kontakt z pracownikami projektu:

 

Krzysztof Nowakowski

Adam Rogulski

Pod numerem telefonu 33 8571 461, 798 731 283 mailowo: mops@um.strumien.pl

Zachęcamy również do wizyty w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu przy ulicy 1 Maja 18 w godzinach od 12.00 – 14.00. Jednocześnie informuję, że kontakt z pracownikami Projektu jest możliwy w każdym innym, wcześniej ustalonym terminie, a także w każdej innej formie!

Zestawienie ofert – dot. pn. „Usługi społeczne w Gminie Strumień”- świadczenie usług opiekuńczych i asystenckich

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu działając zgodnie z art. 222 ust.5 ustawy z dnia  11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 roku poz. 2019 z późn.zm) zawiadamia o ofertach złożonych w dniu 06-07-2021 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie  podstawowym bez negocjacji pn. „Usługi społeczne w Gminie Strumień”- świadczenie usług opiekuńczych i asystenckich Otwarcie ofert nastąpiło o godzinie: 10:30

Czytaj dalej Zestawienie ofert – dot. pn. „Usługi społeczne w Gminie Strumień”- świadczenie usług opiekuńczych i asystenckich

Informacja o kwotach przeznaczonych na realizację usług w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie  podstawowym bez negocjacji pn „Usługi społeczne w Gminie Strumień”- świadczenie usług opiekuńczych

Informacja o kwotach przeznaczonych na realizację usług w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie  podstawowym bez negocjacji pn „Usługi społeczne w Gminie Strumień”- świadczenie usług opiekuńczych.

Czytaj dalej Informacja o kwotach przeznaczonych na realizację usług w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie  podstawowym bez negocjacji pn „Usługi społeczne w Gminie Strumień”- świadczenie usług opiekuńczych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi pn.: „Usługi społeczne w Gminie Strumień”- świadczenie usług opiekuńczych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi pn.: „Usługi społeczne w Gminie Strumień”- świadczenie usług opiekuńczych

Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach i w celu realizacji projektu „ Usługi społeczne w Gminie Strumień” dofinansowanego ze źródeł programu RPO WŚ na lata 2014-2020,w ramach Osi Priorytetowej: 9 Włączenie społeczne Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych- konkurs

Czytaj dalej Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi pn.: „Usługi społeczne w Gminie Strumień”- świadczenie usług opiekuńczych