Wszystkie wpisy, których autorem jest Adam

Dyżur pracowników socjalnych dla uczestników Projektu!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu uprzejmie informuje, że w dniu 12.08.2021r. (tj. czwartek) a także w dniu 31.08.2021r. odbędą się dyżury pracowników socjalnych zaangażowanych w realizację Projektu „Usługi społeczne w gminie Strumień”. Wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem jakiejkolwiek formy pomocy prosimy o kontakt z pracownikami projektu:

Czytaj dalej Dyżur pracowników socjalnych dla uczestników Projektu!

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie części III zamówienia Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: „Usługi społeczne w Gminie Strumień”- świadczenie usług opiekuńczych i asystenckich

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie części III zamówienia
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: „Usługi społeczne w Gminie Strumień”- świadczenie usług opiekuńczych i asystenckich

Czytaj dalej Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie części III zamówienia Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: „Usługi społeczne w Gminie Strumień”- świadczenie usług opiekuńczych i asystenckich

Dyżur pracowników socjalnych dla uczestników Projektu!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu uprzejmie informuje, że w dniu 23.07.2021r. (tj. piątek) odbędzie się dyżur pracowników socjalnych zaangażowanych w realizację Projektu „Usługi społeczne w gminie Strumień”. Wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem jakiejkolwiek formy pomocy prosimy o kontakt z pracownikami projektu:

Czytaj dalej Dyżur pracowników socjalnych dla uczestników Projektu!

Unieważnienie postepowania w zakresie części VI zamówienia dot. „Usługi społeczne w Gminie Strumień”- świadczenie usług opiekuńczych

Unieważnienie postepowania w zakresie części VI zamówienia

Zamawiający unieważnia postepowanie dot. „Usługi społeczne w Gminie Strumień”- świadczenie usług opiekuńczych upublicznione dnia 18.06.2021 r. na stronie zamawiającego: https://mops.strumien.pl/ oraz przesłane do Wykonawców w sposób: e-mail w dniu 18.06.2021 r. na podstawie art.255 ust. 3 w zw. z art. 255 ust.7 ustawy Pzp.

Czytaj dalej Unieważnienie postepowania w zakresie części VI zamówienia dot. „Usługi społeczne w Gminie Strumień”- świadczenie usług opiekuńczych

Unieważnienie czynności z wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie części I zamówienia dot. „Usługi społeczne w Gminie Strumień”- świadczenie usług opiekuńczych

  • Unieważnienie czynności z wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie części I zamówienia
  • Powtórzenie czynności z badania ofert
  • Unieważnienie postepowania w zakresie części I zamówienia

Czytaj dalej Unieważnienie czynności z wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie części I zamówienia dot. „Usługi społeczne w Gminie Strumień”- świadczenie usług opiekuńczych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pt. „Usługi społeczne w Gminie Strumień”- świadczenie usług opiekuńczych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy PzP ): pt. „Usługi społeczne w Gminie Strumień”- świadczenie usług opiekuńczych

Czytaj dalej Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pt. „Usługi społeczne w Gminie Strumień”- świadczenie usług opiekuńczych

Dyżur pracowników socjalnych dla uczestników Projektu!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu uprzejmie informuje, że w dniu 17.06.2021r. (tj. czwartek) odbędzie się dyżur pracowników socjalnych zaangażowanych w realizację Projektu „Usługi społeczne w gminie Strumień”. Wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem jakiejkolwiek formy pomocy prosimy o kontakt z pracownikami projektu:

Czytaj dalej Dyżur pracowników socjalnych dla uczestników Projektu!

Fundusz Solidarnościowy – Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

Gmina Strumień – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu, przystąpiła do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 finansowanego z państwowego funduszu celowego – Fundusz Solidarnościowy.

Celem programu jest ogólnodostępne wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych mające na celu zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej“ – edycja 2021  zapewnia dostęp do usługi asystenta osoby niepełnosprawnej, którego zadaniem będzie pomoc w wykonywaniu czynności dnia codziennego, a także zapewnienie holistycznego wsparcia w funkcjonowaniu w życiu społecznym, a także stymuluje osobę niepełnosprawną do większej intensyfikacji w podejmowaniu aktywności życiowej. W ramach realizacji usługi asystenckiej prowadzona jest profilaktyka przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczenie społeczne w tym m.in. poprzez umożliwienie uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej.

Czytaj dalej Fundusz Solidarnościowy – Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację usługi w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego pn.: „Usługi społeczne w Gminie Strumień”- świadczenie usług opiekuńczych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację usługi w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego pn.: „Usługi społeczne w Gminie Strumień”- świadczenie usług opiekuńczych

Tabela projekt