Zapytanie ofertowe – kurs Języka Angielskiego –

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

z siedzibą w Strumieniu przy ul. 1 Maja 18

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na realizację zadania

– Kurs Języka Angielskiego–

w ramach projektu pn. „Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

szczegóły w załączniku: zapytanie angielski

Zaproszenie ofertowe – Kurs Spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135)–

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

z siedzibą w Strumieniu przy ul. 1 Maja 18

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na realizację zadania

– Kurs Spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135)–

w ramach projektu pn. „Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

szczegóły w załączniku zapytanie spawanie MAG

Zapytanie ofertowe – kurs Kosmetyczka

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu zaprasza do złożenia propozycji cenowej na realizację zadania

– Kosmetyczka –

w ramach projektu pn. „Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego –  Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Więcej informacji: zapytanie ofertowe kosmetyczka

Zapytanie ofertowe – realizacja kursu Prawo Jazdy kat. B

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu zaprasza do złożenia propozycji cenowej na realizację zadania

– Kurs Prawo Jazdy kat. B –

w ramach projektu pn. „Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego –  Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

więcej informacji: zapytanie prawo jazdy kat.B

Zapytanie ofertowe – kurs “Cukiernik”

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu zaprasza do złożenia propozycji cenowej na realizację zadania
– Cukiernik –
w ramach projektu pn. „Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

szczegóły w załączniku: zapytanie ofertowe cukiernik

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu informuje o zamiarze zatrudnienia pracownika na stanowisko Księgowy

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu informuje o zamiarze zatrudnienia pracownika na stanowisko: Księgowy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Strumieniu w wymiarze 1 etatu na podstawie umowy o pracę w na czas określony w celu zastępstwa za nieobecnego pracownika.

Czytaj dalej Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu informuje o zamiarze zatrudnienia pracownika na stanowisko Księgowy

Poradnictwo zawodowe i psychospołeczne!

W dniu 13 luty 2017 roku w godzinach od 15.00 do 20.00 odbędą się spotkania w ramach realizowanego projektu „Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno -zawodowej w obszarze pomocy społecznej”.

Dodatkowe potrzeby szkoleniowe można na bieżąco składać u pracowników Projektu w godzinach otwarcia Ośrodka, a także mailowo: mops@um.strumien.pl

Serdecznie zapraszamy!

Zapytanie ofertowe – Kurs „Magazynier z obsługą wózka widłowego”

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu zaprasza do złożenia propozycji cenowej na realizację zadania

– Kurs „Magazynier z obsługą wózka widłowego” –

w ramach projektu pn. „Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego –  Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Informacje szczegółowe: Magazynier z obsługą wózka widłowego – zapytanie www

– Kurs Masażu I i II stopnia – zaproszenie do składania ofert

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu zaprasza do złożenia propozycji cenowej na realizację zadania

– Kurs Masażu I i II stopnia –

w ramach projektu pn. „Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego –  Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Szczegóły w załączniku: zapytanie ofertowe masaż I i II stopnia

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu zaprasza do złożenia propozycji cenowej na realizację zadania – Kurs Masażu I stopnia –

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu zaprasza do złożenia propozycji cenowej na realizację zadania

– Kurs Masażu I stopnia –

w ramach projektu pn. „Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego –  Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Szczegóły zamówienia: zapytanie-ofertowe-masaz-i-stopnia