Zawiadomienie o wyborze realizatora usług w ramach realizatora usług w ramach programu “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego, prowadzonego w ramach postępowania, którego wartość szacunkowa nie przekracza 130 000 zł.

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), w przedmiocie świadczenie usług asystenckich na rzecz Uczestników Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, wyłoniony został wykonawca, który złożył wykonawca – Pani Agnieszka Orawska.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Protokół z dnia 9.02.2022 r.