Wydawanie żywność w ramach programu pomoc Unii Europejskiej dla najuboższej ludności

Zarząd Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Strumieniu informuje, że będzie wydawana żywność w ramach programu pomoc Unii Europejskiej dla najuboższej ludności w dniu 5 październik 2022 r. tj. środa od godz. 9:00 – 15:00 w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strumieniu.

UWAGA:

Obowiązujące kryteria dochodowe uprawniające do wydania karty żywnościowej to:

– dla osoby samotnej: 1707,20 zł

– na osobę w rodzinie: 1320,00 zł

 

ОГОЛОШЕННЯ

для людей зі статусом біженця

Польський комітет соціального забезпечення в Струміповідомляє, що продукти харчування будуть розподілятися в рамках програми допомоги Європейського Союзу для осіб, які мають право на:

5.10.2022 – СЕРЕДА

на годину 1500 – 1700

адреса: Zakład Gospodarki Komunalnej

ul. Londzina 58

43 – 246 Strumień (Струміeн)

УВАГА:

Критерії доходу, що застосовуються для видачі продовольчої картки

для однієї особи: 1707,20 zł

для сім’ї/ на члена сім’ї: 1320,00 zł