Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie oraz mediacje na terenie Powiatu Cieszyńskiego

Na terenie Powiatu działają przez cały 2022 rok punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego, z których część prowadzi nasze Stowarzyszenie Sursum Corda („w górę serca”). Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, finansowane z budżetu państwa, ze środków przekazanych przez Starostwo Powiatowe, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Pomoc jest dostępna dla każdej osoby, po złożeniu oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (bez obowiązku dokumentowania dochodów), a w przypadku przedsiębiorcy dodatkowo złożenie oświadczenia, że nie zatrudniał w ciągu ostatnich 12 m-cy innych osób.

Zgadnie z wymogiem ustawowym na wizytę w punkcie należy się wcześniej zarejestrować, za pośrednictwem wskazanego w załączonych materiałach nr telefonu lub elektronicznie. Nie obowiązuje rejonizacja.

Pomoc jest świadczona bezpłatnie, pi zez doświadczonych adwokatów, radców prawnych. doradców obywatelskich oraz mediatorów.

Ze względu na trwającą epidemię samorząd lokalny może okresowo decydować o pracy zdalnej punktów pomocy, o czym informację można znaleźć na stronie internetowej urzędu lub otrzymać podczas rejestracji. W przypadku udzielania świadczeń zdalnie – nie ma obowiązku składania żadnych oświadczeń.

W załączeniu przekazujemy poradniki do wykorzystania na potrzeby Waszej Instytucji i klientów.

W przypadku pytań – jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 16.00, pod ni tel. 18 44 11 994, e-mail: pomoc-prawna@sc.org.pl.