Terminy składania wniosków 500+

W związku z wejściem w życie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (program 500+) Kierownik MOPS w Strumieniu uprzejmie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2016 r. w:

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Strumieniu ul. 1 Maja 18 w następujących godzinach:

w poniedziałki, wtorki czwartki i piątki w godzinach pracy ośrodka;

w środy w godzinach od 700 do 1800

dodatkowo wprowadzony zostanie dyżur w sobotę 9 kwietnia 2016 r. w godzinach od 700 do 1500

Ponadto wnioski będzie można składać w:

Świetlicy Środowiskowej w Pruchnej ul. Główna 53 w okresie:

Od 01.04.2016 r. (piątek) w godzinach od 700 do 1400;

od 04.04.2016 r. do 08.04.2016 poniedziałek wtorek, czwartek w godzinach od 700 do 1500;

w środę w godzinach od 700 do 1800 w piątek w godzinach od 700 do 1400

dodatkowo wprowadzony zostanie dyżur w sobotę 9 kwietnia 2016 r. w godzinach od 700 do 1500

od 11.04.2016 r. do 29.04.2016 r. w poniedziałki w godzinach od 700 do 1500 i środy w godzinach od 700 do 1800;

 Sołtysówce w Drogomyślu ul. Pocztowa 3 w okresie:

Od 01.04.2016 r. (piątek) w godzinach od 700 do 1400;

od 04.04.2016 r. do 08.04.2016 r. poniedziałek wtorek, czwartek w godzinach od 700 do 1500;

w środę w godzinach od 700 do 1800 w piątek w godzinach od 700 do 1400

dodatkowo wprowadzony zostanie dyżur w sobotę 9 kwietnia 2016 r. w godzinach od 700 do 1500

od 11.04.2016 r. do 29.04.2016 r. w poniedziałki w godzinach od 700 do 1500 i środy w godzinach od 700 do 1800;

 

Osoby które złożą wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r. otrzymają świadczenie od 1 kwietnia 2016 r.

Szczegółowe informacje na temat świadczenia wychowawczego (500+) można uzyskać pod nr telefonu:

33 8570 103, 33 8571 460, 33 8571 461, 33 8571 462, 798 731 283.

Ponadto informujemy że można już pobierać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.