Ruszają zajęcia psychoedukacyjnej grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu informuje, że w dniu 25 września ruszają zajęcia psychoedukacyjnej grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy. Przewiduje się cztery spotkania grupy, po dwie godziny zegarowe każde.

Rozpoczęcie pierwszego spotkania grupy psychoedukacyjnej odbędzie się o godzinie 18.15.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Punktem Informacyjno – Konsultacyjnym od poniedziałku do czwartku w godz. 7.00 – 14.00, w piątek 7.00 – 14.00 telefonicznie (33 8571 460), drogą elektroniczną (mops@um.strumien.pl) lub osobiście.

Koordynator Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego: starszy specjalista pracy socjalnej Krzysztof Nowakowski .

TEMATYKA SPOTKAŃ PSYCHOEDUKACYJNYCH DLA GRUPY OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY

Lp.

Temat

1

Mity i stereotypy na temat przemocy domowej.

2

Zaklęty krąg” – rodzaje stosowanej przemocy.

3

Czynniki zniewalające i wyzwalające dla osób doznających przemocy.

4

Psychologiczne podstawy pomocy osobom doznającym przemocy.

5

Psychologiczne podstawy pomocy osobom stosującym przemoc.

6

Psychologiczne podstawy pomocy świadkom przemocy domowej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci.

7

Sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych związanych z przemocą w rodzinie.

8

Interdyscyplinarna pomoc osobom doznającym przemocy.

9

Konsekwencje psychologiczne i społeczne w dorosłym życiu, w aspekcie doznawanej przemocy w dzieciństwie.