Rusza projekt socjalny pt. 1:0. Punkt dla Ciebie w walce z przemocą.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu informuje że od dnia 01.08.2014r. rusza projekt socjalny pt. 1:0. Punkt dla Ciebie w walce z przemocą. W ramach projektu udzielane będzie wsparcie w postaci poradnictwa rodzinnego, socjalnego, prawnego, psychologicznego. Ponadto zorganizowana zostanie psychoedukacyjna grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, która pozwoli uczestnikom zwiększyć wiedzę na temat zjawiska przemocy w rodzinie, jego mechanizmach i konsekwencjach a także sposobach radzenia sobie z tym problemem.

Osoby zainteresowane poradnictwem specjalistycznym i udziałem w psychoedukacyjnej grupie wsparcia prosimy o kontakt z koordynatorem projektu pracownikiem socjalnym P. Krzysztofem Nowakowskim (tel. 33 8571 460).