Przedłużenie naboru na zatrudnienie Opiekuna w Klubie Seniora!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu uprzejmie informuje, że nabór na zatrudnienie Opiekuna w Klubie Seniora został przedłużony do 21.05.2021r.

Nie zwlekaj, już dziś złóż swoją aplikację i wspólnie z nami realizuj projekt “Usługi społeczne w Gminie Strumień”! 

Nabór na Opiekuna w Klubie Seniora w ramach realizowanego projektu „Usługi społeczne w Gminie Strumień” w wymiarze 48 godzin miesięcznie.

Wymagania niezbędne wobec kandydata:

 1. Wykształcenie co najmniej średnie;
 2. Min. 2 letnie doświadczenie w pracy z osobami niesamodzielnymi/niepełnosprawnymi;
 3. Znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych;
 4. Posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
 5. Brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku

Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność pracy z osobami starszymi;
 2. Znajomość specyfiki pracy w placówce dziennego pobytu dla Seniorów
 3. Umiejętność pracy w zespole, samodzielność, odpowiedzialność, konsekwencja w

realizowaniu zadań, terminowość, dobra organizacja czasu pracy;

 1. Cierpliwość, kreatywność, uzdolnienia artystyczne
 2. Odporność na stres

 

Ogólna charakterystyka realizacji usługi:

 1. Opracowywanie scenariuszy zajęć
 2. Organizowanie przedsięwzięć kulturalnych i środowiskowych.
 3. Organizacja aktywnych form spędzania czasu w Klubie Seniora.
 4. Udział w działalności edukacyjnej, kulturalnej i rekreacyjnej Klubu.
 5. Organizowanie spotkań okolicznościowych.
 6. Prowadzenie kół zainteresowań.
 7. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w zajęciach organizowanych w obiekcie i poza obiektem.
 8. Pomoc niepełnosprawnym i niesamodzielnym uczestnikom Klubu.
 9. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z funkcjonowaniem Klubu Seniora.
 10. Organizowanie spacerów, wypoczynku na świeżym powietrzu.
 11. Aktywna integracja uczestników Klubu.
 12. Wzmacnianie wśród uczestników Klubu poczucia przynależności do społeczności lokalnej.
 13. Współpraca z kierownikiem Klubu oraz pracownikami Projektu.
 14. Realizacja usługi będącej przedmiotem zamówienia wykonywana będzie w Klubie Seniora znajdującym się na terenie Gminy Strumień. Placówki: Strumień, Bąków, Drogomyśl i Pruchna.

 

 

Zapytanie ofertowe Opiekun w klubie seniora

Zalacznik-nr-3-oswiadczenie-Opiekun Klub Seniora

Zalacznik-nr-2-formularz-ofertowy-Opiekun w Klubie Seniora