Trwa nabór do Klubu Seniora!

Do końca maja br. trwa nabór do Klubu Seniora w ramach projektu „Usługi społeczne w Gminie Strumień” Osi priorytetowa IX: Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs , utworzone zostaną Kluby Seniora, które będą działały w czterech lokalizacjach na terenie Gminy – w miejscowościach: Strumień (główna siedziba Klubu), Pruchna, Drogomyśl i Bąków. 

Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu w każdej z ww. miejscowości.

Seniorzy uczęszczający do Klubu będą mogli skorzystać z poniższej oferty:

  1. Zajęcia organizowane przez animatora / opiekuna dla Seniorów – np. przedstawienia kulturalne  i środowiskowe, działalność edukacyjna, kulturalna i rekreacyjna, spotkania okolicznościowe, koła zainteresowań;
  2. Porady psychologiczne – porady indywidualne oraz zajęcia grupowe, świadczone według potrzeb seniorów, zakres tematyczny obejmie m.in.  radzenie sobie ze stresem, motywację do zmiany zachowań zdrowotnych i żywieniowych (redukcja masy ciała, rezygnacja z palenia tytoniu, ograniczenie alkoholu, itp.), problemy indywidualne wynikające z okoliczności, wydarzeń, problemów z własnymi nałogami, lękami, nastrojem, relacjami rodzinnymi, stanami depresyjnymi;
  3. Porady prawne – udzielanie porad m.in. z zakresu: spraw spadkowych, mieszkaniowych, komorniczych, rodzinnych, ZUS, odszkodowań, zagrożeń dotyczących seniorów (np. oszustwa);
  4. Porady dietetyczne / edukacja prozdrowotna – porady indywidualne bądź grupowe zgodnie z potrzebami seniorów, np.: rozpisanie indywidualnego jadłospisu, monitorowanie masy ciała, zachęcanie do poprawy nawyków żywieniowych w kontekście występowania czynników ryzyka chorób osób starszych, porady i konsultacje dietetyczne wg potrzeb bieżących seniorów, prowadzenie spotkań z zakresu edukacji prozdrowotnej.
  5. Aktywizacja fizyczna – prowadzone będą zajęcia ruchowe np. nordic walking, aerobik, gimnastyka, itp. Wszystkie zajęcia dostosowane do potrzeb seniorów.
  6. Działania edukacyjne (np. aktywizacja cyfrowa seniorów) – zajęcia z zakresu obsługi komputera, Internetu, smartfonu, tableta.
  7. Organizowanie wyjść rekreacyjno – kulturalnych – 1 wyjście / mc, np. basen, kino lub teatr itp.

Od uczestników Klubu Seniora pobierane będą symboliczne opłaty w wysokości 10 zł/miesięcznie.

Zapisu do Klubu dokonuje się na  formularzu zgłoszeniowym do projektu (załącznik poniżej). Po zakwalifikowaniu się do Klubu Seniora – z każdym uczestnikiem Klubu zostanie wypełniony kwestionariusz w celu dostosowania oferty Klubu Seniora do indywidualnych potrzeb uczestnika.  

Serdecznie zapraszamy osoby chętne do skorzystania ze wsparcia w projekcie!

Biuro projektu: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu ul. 1 Maja 18, 43-246 Strumień (tel. 338571461).

Liczba miejsc ograniczona !

 

REGULAMIN_projektu strumień

formularz zgłoszeniowy- Klub Seniora