Informacja dotycząca wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi opiekuńcze i asystenckie

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  na  usługi pn.: „Usługi społeczne w Gminie Strumień”- świadczenie usług opiekuńczych i asystenckich.

Szczegóły w załączniku: Zestawienie ofert