Ogłoszenie o zatrudnieniu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu zatrudni lektora języka polskiego prowadzącego zajęcia w ramach projektu pt. „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – GMINA STRUMIEŃ” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla osi priorytetowej IX: Włączenie społeczne.

Więcej informacji w ogłoszeniu.

Ogłoszenie o zatrudnieniu lektora UKR