Kolejny projekt dla seniorów w Strumieniu

Gmina Strumień przystąpiła do projektu „Obywatel Senior” realizowanego w ramach Programu Aktywizacji Społecznej Osób Starszych. Co to oznacza?

Każda osoba, która ukończyła 60 rok życia z terenu gminy Strumień będzie mogła wziąć udział w zaplanowanych działaniach projektowych.

Wychodząc naprzeciw seniorom w Strumieniu odbędą się 2-dniowe 6-godzinne warsztaty „Aktywny Senior” podczas których uczestnicy będą mieli możliwość zdobycia cennej wiedzy z zakresu planowania, komunikacji i rozwiązywania problemów. Osoby z terenu gminy Strumień, które ukończyły 60 rok życia zachęcamy do kontaktu z Referatem Rozwoju i Promocji w Urzędzie Miejskim w Strumieniu tel. 33 8570 182 celem zgłoszenia uczestnictwa w warsztatach. Ilość miejsc ograniczona. Zapisy trwają do 2 października.

 To nie wszystko. W ramach projektu utworzona zostanie tzw. „Poczta Obywatelska”, która służyć będzie prowadzeniu dialogu w istotnych kwestiach dotyczących seniorów. Do skrzynek, które pojawią się przy wejściu do Urzędu Miejskiego w Strumieniu, a także w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej seniorzy będą mogli wrzucać własne postulaty i informacje z obszaru życia społecznego i obywatelskiego m.in. o :

– spostrzeżonych problemach dotykających seniorów,

– proponowanych rozwiązaniach problemów seniorskich,

– ideach i ważnych zagadnieniach dla seniorów,

– potrzebach seniorów,

Informacje przekazywane do skrzynek pozwolą na lepsze poznanie lokalnego środowiska seniorów i ich potrzeb. Z pozyskanych w ten sposób informacji sporządzony zostanie zbiorczy raport, który zostanie wykorzystany do planowania dalszych działań na rzecz osób starszych w gminie i w regionie.

Projekt realizowany jest przez Akademię Lokalnej Przedsiębiorczości oraz Centrum Rozwoju Lokalnego, a dofinansowany jest ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

To już kolejna inicjatywa skierowana dla seniorów w gminie Strumień. Początkiem września zainaugurowana została Ogólnopolska Karta Seniora dzięki której  każdy mieszkaniec gminy, który ukończył 60 lat może ubiegać się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej o wydanie bezpłatnej karty upoważniającej do korzystania ze zniżek i licznych promocji oferowanych przez partnerów nie tylko na terenie gminy ale i w całej Polsce.