Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu zaprasza do składania ofert na świadczenie usług w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu zaprasza do składania ofert na świadczenie usług w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagań zamawiającego z zakresu jego realizacji zawarty jest na poniższym linku Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu.

Więcej szczegółów na stronie BIP:

https://mops-strumien.biuletyn.net/?bip=1&cid=38&bsc=N