Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie świadczenia usług asystenckich na rzecz uczestnictwa programu “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Więcej szczegółów na stronie BIP: https://mops-strumien.biuletyn.net/?bip=1&cid=38&bsc=N