Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym be negocjacji pn. :„Realizacja usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych MOPS w Strumieniu”.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania