Wszystkie wpisy, których autorem jest Paweł

Informacja o terminie składania wniosków 500+ na okres 2017/2018

Informacja o terminie składania wniosków 500+ na okres 2017/2018

Przypominamy, że wnioski 500+ składane w pierwszym okresie obowiązywania ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, tj. 2016/2017 realizowane będą do 30 września 2017r. Oznacza to, że aby pobierać świadczenie wychowawcze
od 1 października 2017 r. należy ponownie złożyć wniosek.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na okres 2017/2018 przyjmowane będą od 1 sierpnia 2017 r.

Czytaj dalej Informacja o terminie składania wniosków 500+ na okres 2017/2018

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu informuje o zamiarze zatrudnienia pracownika na stanowisko Księgowy

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu informuje o zamiarze zatrudnienia pracownika na stanowisko: Księgowy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Strumieniu w wymiarze 1 etatu na podstawie umowy o pracę w na czas określony w celu zastępstwa za nieobecnego pracownika.

Czytaj dalej Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu informuje o zamiarze zatrudnienia pracownika na stanowisko Księgowy

Trzecie ogłoszenie naboru na stanowisko do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Trzecie ogłoszenie naboru na stanowisko do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób  z zaburzeniami psychicznymi

Zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia  22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. Nr 189 poz.1598 z późn. zm.) Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu poszukuje osoby do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Strumień.

Charakter umowy: umowa zlecenie – 4 godziny miesięcznie.

Okres obowiązywania umowy: od 14 listopada 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Czytaj dalej Trzecie ogłoszenie naboru na stanowisko do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Spotkanie organizacyjne w ramach kursu “Prawo jazdy kat. B.”

„Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno- zawodowej w obszarze pomocy społecznej” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1, Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,

odbędzie się w następujących terminach:

02.07.2016 r. od 15.00-20.00

09.07.2016 r. od 15.00-20.00

Spotkania odbywać się będą w Klubie Integracji Społecznej w Strumieniu, ul. Londzina 58.

Kurs Prawo Jazdy Kat „B”

Spotkanie organizacyjne kursu Prawo Jazdy Kat. B w ramach realizowanego projektu „Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, odbędzie się w Klubie Integracji Społecznej w Strumieniu, ul. Londzina 58 w dniu 30.06.2016 r. (czwartek) w godz. od 18.00 – 20.00. Spotkanie poprowadzi Pan Jarosław Grzegorzek z Ośrodka Szkolenia Kierowców w Skoczowie.

Odbył się Trening Kompetencji i Umiejętności Społecznych w ramach realizowanego projektu

W dniach  04.06.2016 r., 11.06.2016 r. oraz 18.06.2016 r.  w Klubie Integracji Społecznej w Strumieniu odbył się Trening Kompetencji i Umiejętności Społecznych w ramach realizowanego projektu „Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego –  Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Trening prowadziła Pani Dominika Borowska- Stasica. Tematyką Treningu Kompetencji i Umiejętności Społecznych był szereg zagadnień z obszaru:

Czytaj dalej Odbył się Trening Kompetencji i Umiejętności Społecznych w ramach realizowanego projektu

Terminy składania wniosków 500+

W związku z wejściem w życie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (program 500+) Kierownik MOPS w Strumieniu uprzejmie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2016 r. w:

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Strumieniu ul. 1 Maja 18 w następujących godzinach:

w poniedziałki, wtorki czwartki i piątki w godzinach pracy ośrodka;

w środy w godzinach od 700 do 1800

dodatkowo wprowadzony zostanie dyżur w sobotę 9 kwietnia 2016 r. w godzinach od 700 do 1500

Ponadto wnioski będzie można składać w:

Świetlicy Środowiskowej w Pruchnej ul. Główna 53 w okresie:

Od 01.04.2016 r. (piątek) w godzinach od 700 do 1400;

od 04.04.2016 r. do 08.04.2016 poniedziałek wtorek, czwartek w godzinach od 700 do 1500;

w środę w godzinach od 700 do 1800 w piątek w godzinach od 700 do 1400

dodatkowo wprowadzony zostanie dyżur w sobotę 9 kwietnia 2016 r. w godzinach od 700 do 1500

od 11.04.2016 r. do 29.04.2016 r. w poniedziałki w godzinach od 700 do 1500 i środy w godzinach od 700 do 1800;

 Sołtysówce w Drogomyślu ul. Pocztowa 3 w okresie:

Od 01.04.2016 r. (piątek) w godzinach od 700 do 1400;

od 04.04.2016 r. do 08.04.2016 r. poniedziałek wtorek, czwartek w godzinach od 700 do 1500;

w środę w godzinach od 700 do 1800 w piątek w godzinach od 700 do 1400

dodatkowo wprowadzony zostanie dyżur w sobotę 9 kwietnia 2016 r. w godzinach od 700 do 1500

od 11.04.2016 r. do 29.04.2016 r. w poniedziałki w godzinach od 700 do 1500 i środy w godzinach od 700 do 1800;

 

Osoby które złożą wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r. otrzymają świadczenie od 1 kwietnia 2016 r.

Szczegółowe informacje na temat świadczenia wychowawczego (500+) można uzyskać pod nr telefonu:

33 8570 103, 33 8571 460, 33 8571 461, 33 8571 462, 798 731 283.

Ponadto informujemy że można już pobierać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

Drugie ogłoszenie naboru na stanowisko do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia  22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. Nr 189 poz.1598 z późn. zm.) Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu poszukuje osoby do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Strumień.

Charakter umowy: umowa zlecenie – 4 godziny miesięcznie.

Okres obowiązywania umowy: od kwietnia 2016 r. do  grudnia 2016 r.

Drugie ogłoszenie naboru na stanowisko do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi