Wszystkie wpisy, których autorem jest Paweł

Program rządowy DOBRY START

W związku z wejściem w życie z dniem 1 czerwca 2018 r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” ( Dz. U. poz. 1061 ), wnioski o świadczenia z Programu Rządowego „Dobry start” będzie można składać:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu poszukuje kandydata na staż

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu poszukuje kandydata na staż.

Wymagania niezbędne:
– wykształcenie średnie lub wyższe,
– znajomość obsługi komputera w zakresie programów biurowych (pakiet Microsoft Office),
– umiejętność pracy w zespole,
– komunikatywność,
– dyspozycyjność.

CV z informacjami o wykształceniu wraz z uzasadnieniem chęci odbycia stażu należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Strumieniu, ul. 1 Maja 18.

Termin składania podań: do 30 kwietnia 2018 r.

Kandydaci spełniający niezbędne wymagania formalne zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowę.

Informacja o terminie składania wniosków 500+ na okres 2017/2018

Informacja o terminie składania wniosków 500+ na okres 2017/2018

Przypominamy, że wnioski 500+ składane w pierwszym okresie obowiązywania ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, tj. 2016/2017 realizowane będą do 30 września 2017r. Oznacza to, że aby pobierać świadczenie wychowawcze
od 1 października 2017 r. należy ponownie złożyć wniosek.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na okres 2017/2018 przyjmowane będą od 1 sierpnia 2017 r.

Czytaj dalej Informacja o terminie składania wniosków 500+ na okres 2017/2018

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu informuje o zamiarze zatrudnienia pracownika na stanowisko Księgowy

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu informuje o zamiarze zatrudnienia pracownika na stanowisko: Księgowy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Strumieniu w wymiarze 1 etatu na podstawie umowy o pracę w na czas określony w celu zastępstwa za nieobecnego pracownika.

Czytaj dalej Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu informuje o zamiarze zatrudnienia pracownika na stanowisko Księgowy

Trzecie ogłoszenie naboru na stanowisko do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Trzecie ogłoszenie naboru na stanowisko do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób  z zaburzeniami psychicznymi

Zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia  22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. Nr 189 poz.1598 z późn. zm.) Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu poszukuje osoby do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Strumień.

Charakter umowy: umowa zlecenie – 4 godziny miesięcznie.

Okres obowiązywania umowy: od 14 listopada 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Czytaj dalej Trzecie ogłoszenie naboru na stanowisko do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Spotkanie organizacyjne w ramach kursu “Prawo jazdy kat. B.”

„Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno- zawodowej w obszarze pomocy społecznej” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1, Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,

odbędzie się w następujących terminach:

02.07.2016 r. od 15.00-20.00

09.07.2016 r. od 15.00-20.00

Spotkania odbywać się będą w Klubie Integracji Społecznej w Strumieniu, ul. Londzina 58.

Kurs Prawo Jazdy Kat „B”

Spotkanie organizacyjne kursu Prawo Jazdy Kat. B w ramach realizowanego projektu „Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, odbędzie się w Klubie Integracji Społecznej w Strumieniu, ul. Londzina 58 w dniu 30.06.2016 r. (czwartek) w godz. od 18.00 – 20.00. Spotkanie poprowadzi Pan Jarosław Grzegorzek z Ośrodka Szkolenia Kierowców w Skoczowie.