Zmiana terminu realizacji Treningu Kompetencji i Umiejętności Społecznych!

Trening Kompetencji i Umiejętności Społecznych który miał się odbyć 21.05.2016 r. zostaje przesunięty na dzień 04.06.2016 r. Pozostała część bez zmian. O zmianie terminu spotkania osoby biorące w Projekcie zostaną poinformowane osobiście.