Terminy realizacji Treningu Kompetencji i Umiejętności Społecznych

Trening Kompetencji i Umiejętności Społecznych w związku z realizacją projektu:

„Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno- zawodowej w obszarze pomocy społecznej” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1, Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,

odbędzie się w następujących terminach:

21.05.2016 r.:

– 11 osób (I gr.) – 5 godz. od 8.00-13.00

– 11 osób (II gr.)- 5 godz. od 13.00-18.00

11.06.2016 r.:

– 11 osób (I gr.) – 5 godz. od 8.00-13.00

– 11 osób (II gr.)- 5 godz. od 13.00-18.00

18.06.2016 r. :

– 11 osób (I gr.) – 5 godz. od 8.00-13.00

– 11 osób (II gr.)- 5 godz. od 13.00-18.00.

Zajęcia odbywać się będą w Klubie Integracji Społecznej w Strumieniu, ul. Londzina 58. Informujemy również, że osoby biorące udział w Projekcie zostaną poinformowane o terminach spotkań osobiście.