Zapytanie ofertowe – Nabór na Animatora w Klubie Seniora

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu jako realizator projektu „Usługi społeczne w Gminie Strumień” zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

Nabór na Animatora w Klubie Seniora w ramach realizowanego projektu „Usługi społeczne w Gminie Strumień” w wymiarze 80 godzin miesięcznie.

Zapytanie ofertowe Animator w klubie seniora

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy Animator