Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług psychologicznych obywatelom Ukrainy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu, poszukuje kandydatów na stanowisko psychologa do świadczenia usług psychologicznych obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy Strumień.

Opis warunków zatrudnienia:

– udzielanie pomocy psychologicznej uchodźcom wojennym z Ukrainy przebywającym na terenie gminy Strumień;

– zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia;

– wymiar świadczenia usługi zależny będzie od zgłoszonych potrzeb, nie więcej jednak niż 20 godzin miesięcznie;

– usługi świadczone będą na terenie gminy Strumień.

 

Wymagania w stosunku do kandydatów:

  1. wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia uzyskane w polskim systemie studiów wyższych, wraz ze znajomością w stopniu komunikatywnym języka ukraińskiego lub rosyjskiego

lub

w przypadku osoby będącej obywatelem Ukrainy, której pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny, posiadająca uzyskany w Ukrainie dyplom:

1) jednolitych studiów na kierunku psychologia albo

2) dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku psychologia i drugiego stopnia na kierunku psychologia

– zakończonych uzyskaniem tytułu zawodowego specjalisty na kierunku psychologia albo magistra na kierunku psychologia.

Informacji w powyższej sprawie udziela Pani Ewa Maciąg pod nr tel. 33 8571 461

Dokumenty należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu pod adresem ul. 1 Maja 18, 43 – 246 Strumień w terminie do 04.05.2022 r.