PROJEKT „LEPSZY TY” – realizowany przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej BYĆ RAZEM w Cieszynie oraz Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER

Zapraszamy do udziału:

  • osoby w wieku 18 do 55 lat, z terenu powiatu cieszyńskiego:
  • osoby niepełnosprawne z orzeczeniem
  • bezrobotne zarejestrowane w PUP lub osoby bierne zawodowo
  • korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej
  • korzystające z PO PŻ

Formy wsparcia:

  • doradztwo i konsultacje
  • zwrot kosztów dojazdu
  • certyfikowane szkolenia zawodowe
  • płatne staże – 5 miesięczne staże dla uczestników (1.536,50 zł./miesięcznie)

Okres realizacji: 01.01.2021 r. – 31.12.2022 r.

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY

Lepszy Ty info – ulotka dla beneficjentów

Informacji udziela Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu tel. 33 857 14 60