Program Wspieraj Seniora

Gmina Strumień przystąpiła do programu “Wspieraj Seniora” – program zakłada pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora (osoby powyżej 70-tego roku życia), by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii ze względu na ich bezpieczeństwo.

Realizatorem programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu.