Program rządowy DOBRY START

W związku z wejściem w życie z dniem 1 czerwca 2018 r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” ( Dz. U. poz. 1061 ), wnioski o świadczenia z Programu Rządowego „Dobry start” będzie można składać:

  • drogą elektroniczną poprzez bankowość elektroniczną i ministerialny portal Emp@tia od 1 lipca 2018 r.;
  • w formie papierowej od 1 sierpnia 2018 r.

Miejsca w których można składać wnioski:

  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu ul. 1 Maja 18,
  • NZOZ „PROMED” w Pruchnej ul. Główna 78,
  • NZOZ w Drogomyślu ul. Oblaski 2,

Informacje na temat programu „Dobry Start” (300+) można uzyskać w MOPS w Strumieniu pod nr telefonu: 33 8571 461, 33 8571 462 oraz 33 8570 103

Wniosek można pobrać ze strony: 

https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/wzor-wniosku-o-swiadczenie

INFOLINIA

 Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

 dla osób zainteresowanych złożeniem wniosku

numer tel.: 32 606 30 03

czynna od poniedziałku do piątku w godz. 900 – 1400

w okresie od 11 czerwca do 31 sierpnia 2018 r.