Informacja o terminie składania wniosków 500+ na okres 2018/2019

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na okres 2018/2019, będzie można składać:

  • drogą elektroniczną poprzez bankowość elektroniczną i ministerialny portal Emp@tia od 1 lipca 2018 r.;
  • w formie papierowej od 1 sierpnia 2018 r.

W miesiącu sierpniu w godzinach:

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek 700 – 1500
Środa  700 – 1600
Piątek 700 – 1400

Miejsca w których można składać wnioski:

  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu, ul. 1 Maja 18,
  • NZOZ „PROMED” w Pruchnej, ul. Główna 78,
  • NZOZ w Drogomyślu, ul. Oblaski 2,

Zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 sierpnia 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik 2018 r. następuje do dnia 31 października 2018 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 października 2018 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik 2018 r. następuje do dnia 30 listopada 2018 r.

Informujemy, że w przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, na nowy okres świadczeniowy 2018/2019 brane będą pod uwagę dochody za 2017 r.   z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.

Szczegółowe informacje na temat świadczenia wychowawczego (500+) można uzyskać pod nr telefonu: 33 8571 461, 33 8571 462 oraz 33 8570 103.